Aktualności

17.10.2019

Święto Patrona - hrabiego Aleksandra Fredry

 

14 października 2019 roku odbyło się w naszej szkole Święto Patrona - hrabiego Aleksandra Fredry. W auli i sali gimnastycznej szkoły odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr XIII.

Czytaj dalej...
16.10.2019

1K się integruje!

Wspólne grillowanie w Miłocinie pozwoliło na lepsze poznanie, odkrycie kilku talentów, a przede wszystkim fajnie spędzony czas w jeszcze ciepłym, jesiennym słońcu.

Czytaj dalej...
09.10.2019

Spotkanie z Filipem Springerem

 

7 października odbyło się w naszej szkole spotkanie z Filipem Springerem, znanym i cenionym autorem reportaży i dziennikarzem. Uczestniczyli w nim uczniowie klas:2a, 2f, 3a i 1h. Gość mówił o swoich książkach, roli literatury, problemach ekologii i architekturze, o której z pasją od lat pisze( przypomnijmy, że jest autorem m.in. takich książek jak "Źle urodzone.Reportaże o archtekturze PRL-u" czy "Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni").

Czytaj dalej...
30.08.2019

Odbiór certyfikatów DSD

Absolwenci naszego Dwujęzycznego Gimnazjum nr 48 mogą odbierać certyfikaty DSD I w sekretariacie głównym od 2 września, od godziny 10.00.

30.08.2019

Informacja o przeniesieniach do klas

Podania o przeniesienie, które wpłynęły do 29 sierpnia 2019, zostaną rozpatrzone 30 sierpnia. Podania, które wpłyną w dniach od 30 sierpnia do 4 września, do godziny 15.00, zostaną rozpatrzone 5 września 2019 roku.

26.08.2019

Zmiana godzin lekcyjnych i dzwonków

W roku szkolnym 2019/2020 nastąpi zmiana godzin lekcyjnych i dzwonków. Lekcje będą zaczynać się od godziny 7.30.

 

nr lekcji

początek

koniec

1.
7:30
08:15
2.
08:20
09:05
3.
09:15
10:00
4.
10:15
11:00
5.
11:10
11:55
6.
12:05
12:50
7.
13:05
13:50
8.
13:55
14:40
9.
14:45
15:30

22.08.2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 2 września rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w auli wg porządku:

  • klasy pierwsze po szkole podstawowej - godz. 8.00
  • klasy pierwsze po gimnazjum - godz. 9.00

Klasy drugie i trzecie spotykają się z wychowawcami o godzinie 10.00 w wyznaczonych salach.

Przydział klas, sal i wychowawców - kliknij

Szlif 07/2019

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj - kura pitagorejska

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48