Matematyka

04.02.2020

IX Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku

W dniu 11 marca (środa) 2020 odbędą się eliminacje szkolne do IX Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku. Wszelkich informacji udzielają oraz przyjmują zgłoszenia nauczyciele matematyki do dnia 26 lutego. Do udziału zapraszamy uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły.

04.02.2020

Olimpiada matematyczna

Marcin Martowicz z klasy 3c dostał się do etapu regionalnego Olimpiady Matematycznej. Serdecznie gratulujemy.

Drzwi otwarte!

Szlif 02/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48