Wychowawstwa

Klasa Wychowawca Sala Drugi wychowawca
GIMNAZJUM
3Ag p. Monika Gołdyn-Krul 55 p. Marta Smyrek
3Bg p. Hanna Lejsa 5 p. Jolanta Sarnowska
LICEUM - KLASY I
1A p. Dagmara Chudy 22 p. Magdalena Janik
1B p. Mirosława Karbowiak 62 p. Ewa Malczyk
1C p. Marcin Kluba 2 p. Andrzej Bieniek
1D p. Zbigniew Mazurek 21 p. Karolina Gontarz
1E p. Elżbieta WoŸźniak 20 p. Iwona Szubert
1F p. Beata Wołowicz - Bukwalt 14 p. Agnieszka Subik
1G p. Anita Horbat 13 p. Joanna Moyseowicz
1H p. Anna Pandura 47 p. Agnieszka Macińska
1I p. Marta Pahulicz - Ranosz 16 p. Małgorzata Piotrowska
LICEUM - KLASY II
2A p. Agnieszka Sołodyna 1 p. Elżbieta Buchholz
2B p. Marzena Hołownia 24 p. Bogumiła Osińska
2C p. Elżbieta Struzik 20  
2D p. Ewa Łańkut 27 p. Katarzyna Ochodek
2E p. Alicja Włoczka 17 p. Beata Wołowicz - Bukwalt
2F p. Laura Baranowska 64 p. Beata Wers
2G p. Sławomir Florczyk 50 p. Joanna Jakimiuk
2H p. Anna Kuszczyńska 3 p. Maria Frank - Banaszewska
2I p. Joanna Łuczak 6 p. Agnieszka Sobańska
LICEUM - KLASY III
3A p. Katarzyan Stefanowicz 20 p. Beata Cichoń
3B p. Krystyna Kosek 60 p. Małgorzata Dudkowiak
3C p. Justyna WoŸny 46 p. Grzegorz Żakowicz
3D p. Sylwia Draguła 49 p. Rafał Suchodolski
3E p. Małgorzata Moszonkowska 48 p. Małgorzata Wiater - Mohr
3F p. Maria Kieszek 9 p. Norbert Promirski
3G p. Dominika Wieczorek 12 p. Tomasz Smulczyński
3H p. Danuta Lesiak 57 p. Maria Jasiukiewicz
3I p. Mirosław Marcinkiewicz 4 p. Łukasz Bereski

Szlif 06/2019

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj - kura pitagorejska

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48