1J
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15   j.n-1/2 MJ 15a
j.n-2/2 Go 23
     
2 8:20- 9:05 Przeds. Sz 26 1ang1JK_1_P-1/4 #1ang1JK_1 15
1ang1JK_2_P-2/4 #1ang1JK_2 22
1ang1JK_3_P-3/4 #1ang1JK_3 4
1ang1JK_4_P-4/4 #1ang1JK_4 23a
  Przeds. Sz 48 inf-1/2 RM 53
EdB-2/2 Mm 4
3 9:15-10:00 1WF1JM_C_P-1/2 #1WF1JM_C sg1
WF-2/2 AD sg3
1ang1JK_1_P-1/4 #1ang1JK_1 15
1ang1JK_2_P-2/4 #1ang1JK_2 22
1ang1JK_3_P-3/4 #1ang1JK_3 4
1ang1JK_4_P-4/4 #1ang1JK_4 23a
his Su 60 his Su 47 GW Mm 4
4 10:15-11:00 WOS Su 14 j.p ŁJ 6 1ang1JK_1_P-1/4 #1ang1JK_1 15
1ang1JK_2_P-2/4 #1ang1JK_2 22
1ang1JK_3_P-3/4 #1ang1JK_3 15a
1ang1JK_4_P-4/4 #1ang1JK_4 gal
mat RJ 2 fiz-1/2 KK 61
inf-2/2 RM 53
5 11:10-11:55 mat RJ 2 geo DR 49 j.p ŁJ 6 mat RJ 2 EdB-1/2 Mm 4
che-2/2 Ka 63
6 12:05-12:50 mat RJ 2 1WF1JM_C_P-1/2 #1WF1JM_C sg1
WF-2/2 AD sg2
j.p ŁJ 6 bio-1/2 EM 24
fiz-2/2 KK 61
rel-1/2 MA gal
7 13:05-13:50 j.p ŁJ 6 1WF1JM_C_P-1/2 #1WF1JM_C sg1
WF-2/2 AD sg2
rel-1/2 MA 56 che-1/2 Ka 62
bio-2/2 EM 24
mat RJ 2
8 13:55-14:40 WOK MP 22       j.n-1/2 MJ 55
j.n-2/2 Go 23
9 14:45-15:30 1etyka1IJKL_P-2/2 #1etyka1IJKL 15