1B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15   WF-1/2 JJ sg2
1WF1BG_C_P-2/2 #1WF1BG_C sg3
rel-1/2 ST 56    
2 8:20- 9:05   WF-1/2 JJ sg2
1WF1BG_C_P-2/2 #1WF1BG_C sg3
che-1/2 Ka 63
EdB-2/2 Mm 4
EdB-1/2 Mm 4
che-2/2 Ka 62
his Su 17
3 9:15-10:00   1ang1BC_1_P-1/4 #1ang1BC_1 5
1ang1BC_2_P-2/4 #1ang1BC_2 54
1ang1BC_3_P-3/4 #1ang1BC_3 15a
1ang1BC_4_P-4/4 #1ang1BC_4 1
mat 27 1ang1BC_1_P-1/4 #1ang1BC_1 23a
1ang1BC_2_P-2/4 #1ang1BC_2 62
1ang1BC_3_P-3/4 #1ang1BC_3 15a
1ang1BC_4_P-4/4 #1ang1BC_4 1
j.p KG 55
4 10:15-11:00   1ang1BC_1_P-1/4 #1ang1BC_1 5
1ang1BC_2_P-2/4 #1ang1BC_2 54
1ang1BC_3_P-3/4 #1ang1BC_3 15a
1ang1BC_4_P-4/4 #1ang1BC_4 1
bio EM 24 fiz KK 60 j.p KG 55
5 11:10-11:55 che Ka 62 mat 27 j.p KG 14 mat 27 bio-1/2 EM 24
inf-2/2 DM 53
6 12:05-12:50 geo SD 49 j.p KG 48 j.n-1/2 Go 23
j.n-2/2 Ku 57
mat 27 mat 27
7 13:05-13:50 his Su 47 GW KG 48 WOS Su 49 WF-1/2 JJ sg2
1WF1BG_C_P-2/2 #1WF1BG_C sg3
j.n-1/2 Go 23
j.n-2/2 Ku 57
8 13:55-14:40 rel-1/2 ST 24
1etyka1ABCD_P-2/2 #1etyka1ABCD 15
inf-1/2 DM 53
bio-2/2 EM 24
     
9 14:45-15:30 muz 14