3A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15   his Wi 16   j.p DW 12  
2 8:20- 9:05   his Wi 16 WF-1/2 ŁB sg1
3WF3AF_C_P-2/2 #3WF3AF_C sg2
j.p DW 12 wTV-2/2 CB 22
3 9:15-10:00 j.n-1/2 BJ 56 mat RJ 2 WF-1/2 ŁB sg1
3WF3AF_C_P-2/2 #3WF3AF_C sg2
prz KK 60 wTV-2/2 CB 22
4 10:15-11:00 WF-1/2 ŁB sg1
3WF3AF_C_P-2/2 #3WF3AF_C sg2
mat RJ 2 his Wi 16 his Wi 16 j.p DW 12
5 11:10-11:55 j.p DW 12 j.p DW 12 mat RJ 2 his Wi 16 j.p DW 12
6 12:05-12:50 3ang3AD_1_P-1/4 #3ang3AD_1 23
3ang3AD_2_P-2/4 #3ang3AD_2 15a
3ang3AD_3_P-3/4 #3ang3AD_3 23a
3ang3AD_4_P-4/4 #3ang3AD_4 1
j.p DW 12 GW So 1 mat RJ 2 3ang3AD_1_P-1/4 #3ang3AD_1 12
3ang3AD_2_P-2/4 #3ang3AD_2 15a
3ang3AD_3_P-3/4 #3ang3AD_3 23a
3ang3AD_4_P-4/4 #3ang3AD_4 1
7 13:05-13:50 3ang3AD_1_P-1/4 #3ang3AD_1 23
3ang3AD_2_P-2/4 #3ang3AD_2 15a
3ang3AD_3_P-3/4 #3ang3AD_3 23a
3ang3AD_4_P-4/4 #3ang3AD_4 1
3rel3AB_P-1/2 #3rel3AB 55 j.p DW 12 W_D-1/2 Ch 57 3ang3AD_1_P-1/4 #3ang3AD_1 12
3ang3AD_2_P-2/4 #3ang3AD_2 15a
3ang3AD_3_P-3/4 #3ang3AD_3 23a
3ang3AD_4_P-4/4 #3ang3AD_4 1
8 13:55-14:40 3ang3AD_1_P-1/4 #3ang3AD_1 23
3ang3AD_2_P-2/4 #3ang3AD_2 15a
3ang3AD_3_P-3/4 #3ang3AD_3 23a
3ang3AD_4_P-4/4 #3ang3AD_4 1
j.n-2/2 Ku 57 j.n-1/2 BJ 56
j.n-2/2 Ku 57
W_D-1/2 Ch 57  
9 14:45-15:30 3rel3AB_P-1/2 #3rel3AB 26