3C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 j.p MS 48 j.p MS 48 j.r-1/2 AG 7   fiz LB 64
2 8:20- 9:05 j.p MS 48 mat ES 19 rel-1/2 MA 3 fiz-1/2 LB 64
inf-2/2 DM 53
fiz LB 64
3 9:15-10:00 inf-1/2 DM 53
j.r-2/2 AG 7
fiz LB 64 3ang3BCH_1_P-1/5 #3ang3BCH_1 62
3ang3BCH_2_P-2/5 #3ang3BCH_2 3
3ang3BCH_3_P-3/5 #3ang3BCH_3 54
3ang3BCH_4_P-4/5 #3ang3BCH_4 5
3ang3BCH_5_P-5/5 #3ang3BCH_5 1
fiz-1/2 LB 64
inf-2/2 DM 53
mat ES 19
4 10:15-11:00 inf-1/2 DM 53
fiz-2/2 LB 61
fiz LB 64 3ang3BCH_1_P-1/5 #3ang3BCH_1 61
3ang3BCH_2_P-2/5 #3ang3BCH_2 3
3ang3BCH_3_P-3/5 #3ang3BCH_3 54
3ang3BCH_4_P-4/5 #3ang3BCH_4 5
3ang3BCH_5_P-5/5 #3ang3BCH_5 1
j.r-1/2 AG 7
inf-2/2 DM 53
mat ES 19
5 11:10-11:55 inf-1/2 DM 53
fiz-2/2 LB 61
3ang3BCH_1_P-1/5 #3ang3BCH_1 7
3ang3BCH_2_P-2/5 #3ang3BCH_2 gal
3ang3BCH_3_P-3/5 #3ang3BCH_3 20
3ang3BCH_4_P-4/5 #3ang3BCH_4 5
3ang3BCH_5_P-5/5 #3ang3BCH_5 1
j.p MS 48 mat ES 19 WF-1/2 Kl sg2
WF-2/2 AD sg3
6 12:05-12:50 mat ES 19 rel-1/2 MA gal HS RS 17 mat ES 19  
7 13:05-13:50   M_A JW 43 mat ES 19 GW ES 19  
8 13:55-14:40   j.r-2/2 AG 7 mat ES 19 WF-1/2 Kl sg2
WF-2/2 AD sg3
 
9 14:45-15:30       WF-1/2 Kl sg2
WF-2/2 AD sg3