1G
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 his-1/2 PA 47 WF-1/2 ŁB sg1
1WF1BG_C_P-2/2 #1WF1BG_C sg3
    geo-1/2 SD 49
2 8:20- 9:05 his-1/2 PA 47
his-2/2 Su 9
WF-1/2 ŁB sg1
1WF1BG_C_P-2/2 #1WF1BG_C sg3
geo-2/2 FS 50   his-1/2 PA 47
geo-2/2 FS 50
3 9:15-10:00 GW ŁB 19 j.p OK 13 j.p OK 19   che DD 62
4 10:15-11:00 j.p OK 57 muz 3 j.p OK 13 1ang1AG_1_P-1/4 #1ang1AG_1 23a
1ang1AG_2_P-2/4 #1ang1AG_2 15a
1ang1AG_3_P-3/4 #1ang1AG_3 55
1ang1AG_4_P-4/4 #1ang1AG_4 61
mat RD 26
5 11:10-11:55 j.p OK 57 fiz KK 60 bio MK 26 1ang1AG_1_P-1/4 #1ang1AG_1 gal
1ang1AG_2_P-2/4 #1ang1AG_2 15a
1ang1AG_3_P-3/4 #1ang1AG_3 55
1ang1AG_4_P-4/4 #1ang1AG_4 61
mat RD 26
6 12:05-12:50 mat RD 21 1ang1AG_1_P-1/4 #1ang1AG_1 14
1ang1AG_2_P-2/4 #1ang1AG_2 23
1ang1AG_3_P-3/4 #1ang1AG_3 1
1ang1AG_4_P-4/4 #1ang1AG_4 2
WOS Su 47 j.n-1/2 MJ 14
j.n-2/2 SJ 47
inf-1/2 RM 54
EdB-2/2 Sz 26
7 13:05-13:50 1etyka1EFGHX_P-2/2 #1etyka1EFGHX 15 1ang1AG_1_P-1/4 #1ang1AG_1 14
1ang1AG_2_P-2/4 #1ang1AG_2 23
1ang1AG_3_P-3/4 #1ang1AG_3 1
1ang1AG_4_P-4/4 #1ang1AG_4 2
j.n-1/2 MJ 55
j.n-2/2 SJ 7
WF-1/2 ŁB sg1
1WF1BG_C_P-2/2 #1WF1BG_C sg3
EdB-1/2 Sz 26
inf-2/2 RM 54
8 13:55-14:40   1ang1AG_1_P-1/4 #1ang1AG_1 14
1ang1AG_2_P-2/4 #1ang1AG_2 23
1ang1AG_3_P-3/4 #1ang1AG_3 1
1ang1AG_4_P-4/4 #1ang1AG_4 2
rel-1/2 MA 12 his-2/2 Su 47  
9 14:45-15:30     rel-1/2 MA 12