Aktualności

23.06.2020

Sukcesy w wojewódzkich konkursach

Z radością informujemy, że nasi uczniowie odnieśli sukcesy  w wojewódzkich konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli we Wrocławiu.

  •   w XII  edycji  Historycznego Konkursu Wiedzy o Rosji „Białe Noce” - laureatami zostali: Wiktor Ciesielski  z  klasy 1K i Marek Madej  z klasy 1P, wyróżnienie otrzymały: Weronika Giblak z klasy 1C i Jadwiga Lorek z klasy 1O

  •  w II edycji Konkursu Wiedzy o Gruzji „Gruzja – fascynująca podróż” - laureatką została Halina Cetera z klasy 2H

Nagrodą dla laureatów jest wyjazd do Rosji (Białe Noce) i do Gruzji (Gruzja – fascynująca podróż).
Serdecznie gratulujemy!

20.05.2020

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Od dnia 1 czerwca istnieje możliwość zorganizowania na terenie szkoły konsultacji dla uczniów. Konsultacje przewidziane są dla uczniów, którzy potrzebują pomocy nauczyciela w zrozumieniu wybranych treść podstawy programowej.
Udział w konsultacjach jest dobrowolny i wymaga pisemnej zgody rodziców. W konsultacjach mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

14.05.2020

Informacje dotyczące wyników Konkursu IDIOMY I PRZYSŁOWIA W OBRAZACH

Drodzy Nauczyciele Języka Angielskiego i Niemieckiego Wrocławskich Szkół Podstawowych,

Ponieważ w świetle ostatnich decyzji Ministerstwa Edukacji powrót do pracy w murach szkoły w tym roku szkolnym wydaje się mało prawdopodobny, postanowiliśmy przesłać Państwu mailem szczegółowe informacje dotyczące wyników jakie zajęli Państwa uczniowie we Wrocławskim Konkursie IDIOMY I PRZYSŁOWIA W OBRAZACH.

Czytaj dalej...
04.05.2020

Projekt MożeMY

Fundacja PozyTYwka serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu do udziału w kolejnej edycji projektu MożeMY. Projekt nastawiony jest na  rozwój kompetencji osobistych i społecznych młodzieży  oraz profilaktykę zachowań ryzykownych. Projekt zakłada realizację trzech typów działań – warsztaty psychoedukacyjne, grupę socjoterapeutyczną oraz konsultacje psychologiczne dla młodzieży.

Konsultacje są   dostępne w trybie online (telefonicznie lub wideopołączenia w zależności od preferencji zgłaszających się).

Punkt Konsultacji Psychologicznych dla młodzieży jest  dostępny dla adolescentów w wieku 15 - 19 lat, zaniepokojonych swoim stanem psychicznym, którzy z różnych względów (wstyd, lęk przed oceną, brak pieniędzy) nie mogą skorzystać z  pomocy psychologicznej w innych miejscach (szkoła, poradnia zdrowia psychicznego). Może się zgłaszać (samodzielnie lub przez opiekunów) młodzież, u której występuje podejrzenie występowania zaburzeń psychicznych, nieradząca sobie z narastającym stresem związanym np. ze zmianą szkoły, burzliwie przechodząca kryzys rozwojowy związany z  okresem dojrzewania, mająca problemy z samooceną i akceptacją, pozostająca w konfliktach z rówieśnikami lub bliskimi, doświadczająca przemocy, nie radząca sobie z sytuacją izolacji i niepewności. Celem konsultacji jest udzielenie bieżącego wsparcia oraz poradnictwo zmierzające do znalezienia konstruktywnych sposobów rozwiązań trudności, podjęcia właściwych interwencji lub pracy terapeutycznej, jeśli problem będzie tego wymagał.

28.04.2020

Wsparcie psychologa, terapeuty środowiskowego, psychoterapeuty.

Od kwietnia w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” działa Ośrodek  Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, który  oferuje wsparcie psychologa, terapeuty środowiskowego , psychoterapeuty.
 Zadbanie o psychikę dzieci i młodzieży jest szczególnie istotne w okresie epidemii, podczas  której wielu uczniów może odczuwać nasilony lęk, niepokój, stres lub źle znosić izolację. Aby uzyskać pomoc nie jest potrzebne skierowanie (świadczenie w ramach NFZ).
 W okresie epidemii porady psychologiczne i psychoterapia prowadzone  są z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (telefon, czat, videorozmowa).
 
Kontakt/rejestracja:  tel. 71 782 11 66 (pon.-pt. w godz. 8-15)
 
Dla kogo?
Dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi,  zaburzeniami nastroju, zachowania i in. , w tym:
- dzieci poniżej 7 roku życia,
- dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodzice i opiekunowie prawni.

Czytaj dalej...
20.04.2020

Informator Edukacyjny

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że na stronie www.wroclaw.pl został uruchomiony Informator Edukacyjny dedykowany nauczycielom, rodzicom i uczniom.
W zakładce „Pomoc psychologiczna” znajdziecie Państwo różne artykuły, porady, testy, propozycje do poczytania, linki , które pomogą przetrwać obecną sytuację, podpowiedzą jak sobie radzić, jak opanować stres, gdzie szukać pomocy. Zamieszczone tam materiały zostały przygotowane przez specjalistów wszystkich wrocławskich Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych.

Bezpośredni link:https://www.wroclaw.pl/portal/pomoc-psychologiczna

Z życzeniami zdrowia i pogody ducha

Ewa Lipska- Urbaniak

dyrektor PPP9

31.03.2020

ZAJĘCIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 9

Szanowni Państwo,

W związku z   dalszym zagrożeniem  koronawirusem   w dniach 26.03.2020 r do 10.04.2020 r. zostają  zawieszone zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniem w poradni psychologiczno- pedagogicznej nr 9. Pracownicy poradni pracują zdalnie, udzielają porad, wsparcia, odpowiadają na pytania.  Adersy mailowe pracowników wraz z godzinami pracy oraz działem, w którym pracują znajdują się  na stronie internetowej ppp nr 9  w zakładce  Kontakt.
Na stronie internetowej ppp są zamieszczane  aktualne informacje.

Ewa Lipska- Urbaniak
dyrektor PPP9

Migawki z budowy hali sportowej

Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48