Aktualności

24.03.2020

Zebrania i konsultacje odwołane

Ze względu na zagrożenie epidemiczne zebrania z rodzicami, które miały się odbyć 26 marca b.r., zostają odwołane. Propozycje ocen rocznych w klasach trzecich będą wystawione w dzienniku elektronicznym. Z wychowawcami i nauczycielami można kontaktować się przez pocztę dostępną w dzienniku.
 

24.03.2020

Emocje – jak nad nimi panować. Wybrane elementy.

Emocje negatywne mają to do siebie, że same się wzmacniają. Jeśli myślisz o kimś, lub o sytuacji negatywnie, to zapewne potrafisz szybko – jak z rękawa - podać wiele przykładów uzasadniających taką opinie. Jednak kiedy oceniasz kogoś lub sytuacje pozytywnie, to zwykle bardziej zastanawiasz się  nad tym, co składa się na tę pozytywną opinie. To tak jakby zapytać kogoś o słabe i mocne strony (wady i zalety) – te pierwsze wymieniamy łatwiej, szybciej.  Skoro emocje negatywne same się wzmacniają, to nie potrzebują już wsparcia – nie musimy zatem wzajemnie się napędzać i zarażać negatywnymi emocjami. Lęk, niepokój, strach, niepewność, poczucie bezradności, itp. – to naturalne w sytuacjach zagrożenia – jednak nie oznacza to, że trzeba zgubić zdrowy rozsądek i racjonalne działanie. Zatem to nie emocje nad nami, ale my nad emocjami musimy zapanować. Wiem – nie jest to łatwe, ale jest możliwe.
Co robić?
 

Czytaj dalej...
18.03.2020

Nauka zdalna - kilka rad psychologa szkolnego

Drodzy uczniowie,
Sytuacja jest wyjątkowa więc i warunki uczenia się są wyjątkowe. Na początku może być trochę trudno, bo jednak trzeba dokonać licznych zmian. Jednak nie jesteście w tej trudności sami. Wszyscy adoptujemy się do nowych warunków. Nauczyciele są z Wami w kontakcie i zrobią wszystko co w ich mocy, by wesprzeć Was w nauce i dobrym przygotowaniu do egzaminów – niezależnie od tego, czy terminy zostaną utrzymane, czy przesunięte. Na początku może się okazać, ze będziecie zasypywani wiadomościami i liczbą zadań. Każdy chce być w kontakcie z Wami i to może spowodować natłok informacji. Za moment wszystko się unormuje i praca nabierze bardziej uporządkowanego charakteru. Mogą pojawić się trudności w rozumieniu zadań – korzystajcie z dostępności nauczycieli i zadawajcie pytania, korzystajcie z pomocy swoich kolegów i koleżanek, z webinariów, ze Skype i innych możliwości uruchomionych na ten trudny czas.

I bądźcie wyrozumiali – uczymy się i wszyscy szukamy jak najlepszych rozwiązań w tej  trudnej sytuacji.
Róbcie jak najwięcej i jak najlepiej potraficie.
Pamiętajcie przede wszystkim, że to nie czas wolny, to nie czas ferii – to czas wytężonej i jeszcze bardziej intensywnej pracy, dla nas wszystkich.

Czytaj dalej...
17.03.2020

Kiedy twój wpływ jest ograniczony – koncentruj się na tym na co masz wpływ.

Kiedy ludzie mają poczucie, że tracą kontrolę, że mają ograniczony wpływ na to, co dzieje się wokół nich, to rośnie poczucie bezradności.  Im większe poczucie bezradności, tym bardziej rośnie niepokój. Ludzie, w obliczy bezradności poznawczej, szukają sposobów poradzenia sobie z nią. Niektórzy słuchają ekspertów i szukają wiedzy obiektywnej, weryfikowanej, ale inni sięgają po nieracjonalne wyjaśnienia, szukają winnych, wygłaszają spiskowe teorie, ulegają mitom.
Ważne, by skupić się na wiedzy medycznej i stosować się do wytycznych. Warto skupić się na tym, na co mamy wpływ.
Wszystkie zasady i zalecenia, które rozpowszechnia m.in. Minister Zdrowia, WHO – żeby myć ręce, wietrzyć pomieszczenia i siebie, dbać o sen i przede wszystkim zostać w domu – to proste, realne i niezbędne sposoby obniżania naszego poczucie bezradności, a zarazem sprzymierzeńcy spokojnej i konstruktywnej walki z zagrożeniem.

Czytaj dalej...
16.03.2020

ZAKAZ WSTĘPU DO SZKOŁY

W związku z zagrożeniem epidemicznym Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr XIII we Wrocławiu wprowadza zakaz wstępu do szkoły. Zakaz obowiązuje do odwołania.
We wszystkich sprawach należy się kontaktować telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Numery telefonów i adresy mailowe dostępne są w zakładce KONTAKT.

11.03.2020

Czasowe zawieszenie funkcjonowania szkoły

Od 12 do 25 marca b.r. funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcące nr XIII będzie czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie uczniowie i nauczyciele nie będą przychodzili do szkoły. Czas należy przeznaczyć na samodzielną naukę. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Ministerstwo Zdrowia zaleca, by unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

Prosimy o śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły.

Pozostałe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach).

03.03.2020

Koronawirus - zalecenia postępowania

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

w związku z informacjami na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na działania o charakterze profilaktycznym. Przypominamy o konieczności zachowania higieny i częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami GIS.
Prosimy także tych z Państwa, którzy w ostatnim czasie podróżowali samolotem, a zwłaszcza przebywali w rejonach występowania wirusa o uważną obserwację siebie i dziecka, codzienne monitorowanie temperatury, a w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów infekcji (gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem) o pozostawienie dziecka w domu przez 14 dni, pod obserwacją i w konsultacji z lekarzem. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy zgłosić się (telefonicznie lub osobiście) do Sanepidu lub szpitala zakaźnego.
Przypominamy też, że z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do krajów występowania koronawirusa.
W trosce o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole prosimy również o nieprzysyłanie przeziębionych dzieci do szkoły.
Zdajemy sobie sprawę, że pewne działania mogą  być uciążliwe, jednak kierujemy się troską o zrównoważoną ocenę sytuacji i dobrem wszystkich uczniów oraz pracowników naszej szkoły.  

Jednocześnie informujemy, że  w przypadku, gdy uczeń w szkole będzie miał temperaturę powyżej 37,5 stopnia Celsjusza lub objawy przeziębienia, rodzice mogą być wezwani, by go odebrać i poproszeni o zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka przed jego powrotem do szkoły.

Migawki z budowy hali sportowej

Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48