Kontakt


Wyświetl większą mapę


Liceum Ogólnokształcące Nr XIII

ul. gen. Józefa Haukego – Bosaka 33–37

50-447 Wrocław


e-mail: sekretariat@lo13.wroc.pl


Sekretariat główny

tel. 71 79 869 04 w. 100, sala 106

Sekretariat uczniowski

tel. 71 79 869 04 w. 104, sala 100


Księgowość

tel. 71 79 869 04 w. 111 - główna księgowa, sala 104

tel. 71 79 869 04 w. 113 - specjalista ds. płac

tel. 71 79 869 04 w. 114 - referent ds. księgowych


Kierownik gospodarczy

tel. 71 79 869 04 w. 110, sala 101


Starszy inspektor ds. BHP

tel. 71 79 869 04 w. 115, sala 200


Specjalista ds. osobowych

tel. 71 79 869 04 w. 112, sala 200


Pielęgniarka szkolna

tel. 71 79 869 04 w. 170, sala 20


Portiernia

tel. 71 79 869 04 w. 150, sala 01


 

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48