Organizacja roku

I SEMESTR

rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019r.

propozycje ocen

03.12.2019r.

ustalanie ocen

19.12.2019r.

zimowa przerwa świąteczna

23.12.2019r. - 01.01.2020r.

klasyfikacyjna rada pedagogiczna                            

03.01.2020r.
II SEMESTR

ferie zimowe

10.02.2020r. - 23.02.2020r.

wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2020r. - 14.04.2020r.

propozycje ocen w klasach trzecich liceum

24.03.2020r.

ustalanie ocen w klasach trzecich liceum

08.04.2020r.

klasyfikacyjna rada pedagogiczna

20.04.2020r.

zakończenie roku szkolnego w klasach trzecich liceum

24.04.2020r.

propozycje ocen

03.06.2020r.

ustalanie ocen końcoworocznych

16.06.2020r.

klasyfikacyjna rada pedagogiczna

22.06.2020r.

zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26.06.2020r.
WYWIADÓWKI
  • 12.09.2019
  • 05.12.2019 (zagrożenia oraz propozycje ocen semestralnych)
  • 26.03.2020 (zagrożenia oraz propozycje ocen w klasach trzecich liceum)
  • 04.06.2020 (zagrożenia oraz propozycje ocen).

Wywiadówki zaczynają się o godzinie 17.00, w wyznaczonych salach. Konsultacje po wywiadówkach trwają od 17.30 do 19.00.

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48