Dyrekcja

  • Dyrektor szkoły:

    • mgr Piotr Pitura, tel. 71 79 869 04 w. 100, gabinet 106

  • Wicedyrektorzy:

    • mgr Donata Stefanowska - sprawy wychowawcze, tel. 71 79 869 04 w. 102, gabinet 10

    • mgr Zbigniew Mazurek - sprawy organizacyjne, tel. 71 79 869 04 w. 103, gabinet 11

    • mgr Anna Pandura - sprawy dydaktyczne, tel. 71 79 869 04 w. 106, gabinet 205

 

 

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48