Rozkład godzin lekcyjnych i dzwonków

nr lekcji lekcje regularne (45 minut) lekcje skrócone (35 minut) lekcje skrócone (30 minut)
początek koniec początek koniec początek koniec
1.
7:30
08:15
7:30
08:05
07:30
8:00
2.
08:20
09:05
08:10
08:45
08.05
08:35
3.
09:15
10:00
08:50
09:25
08:40
09:10
4.
10:15
11:00
09:30
10:05
09:15
09:45
5.
11:10
11:55
10:10
10:45
09:55
10:25
6.
12:05
12:50
10:55
11:30
10:35
11:05
7.
13:05
13:50
11:35
12:10
11:10
11:40
8.
13:55
14:40
12:15
12:50
11:45
12:15
9.
14:45
15:30
12:55
13:30
12:20
12:50
10.
15:35
16:20
13:35
14:10
12:55
13:25

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48