Egzamin maturalny

 Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego 2024

 Harmonogram egzaminu maturalnego 2024

 Materiały i przybory pomocnicze

 Egzamin maturalny z informatyki 2024

 

Więcej informacji na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: link


Egzamin maturalny - maj 2024

Wykazy zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych z przedmiotów maturalnych znajdują się poniżej, w zaktualizowanych listach.

Matura pisemna:

Matura podstawowa:

Język polski (7.05.2024, g. 9.00)

Matematyka (8.05.2024, g. 9.00)

Język angielski (9.05.2024, g. 9.00)

Język niemiecki (9.05.2024, g. 14.00)

Matura rozszerzona:

Język polski (20.05.2024, g. 9.00)

Matematyka (15.05.2024, g. 9.00)

Język angielski (13.05.2024, g. 9.00)

Język niemiecki (10.05.2024, g. 14.00)

Biologia (14.05.2024, g. 9.00)

Chemia (16.05.2024, g. 9.00)

Fizyka (23.05.2024, g. 9.00)

Geografia (17.05.2024, g. 9.00)

Historia (21.05.2024, g. 9.00)

Informatyka (22.05.2024, g. 9.00)

Wiedza o społeczeństwie (10.05.2024, g. 9.00)

Język rosyjski (14.05.2024. g.14.00)

 

Matura ustna:

Język polski (13.05.2024, g. 9.00)

Język polski (14.05.2024, g. 9.00)

Język polski (15.05.2024, g. 9.00)

Język polski (16.05.2024, g. 9.00)

Język polski (20.05.2024, g. 9.00)

Język polski (21.05.2024, g. 9.00)

Język polski (22.05.2024, g. 9.00)

 

Język angielski (14.05.2024, g. 9.00)

Język angielski (15.05.2024, g. 9.00)

Język angielski (16.05.2024, g. 9.00)

Język angielski (20.05.2024, g. 9.00)

Język angielski (21.05.2024, g. 9.00)

Język angielski (22.05.2024, g. 9.00)

Język angielski (23.05.2024, g. 9.00)

 

Język niemiecki, BOP (22.05.2024, g. 9.00)

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48