Historia szkoły

Powstanie LO nr XIII
    Pięćdziesiąt lat istnienia Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu to wspaniały okres, dlatego warto przypomnieć początki tej instytucji. Były one skomplikowane i niezmiernie trudne. Szkołę powołano uchwałą Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Wrocław-Krzyki, za zgodą wrocławskiego Kuratorium Oświaty, dnia 2 kwietnia 1973 roku. Ogólniak swoją działalność rozpoczął 1 września 1973 roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Świstackiego 12. Organizację Trzynastki powierzono dyrekcji tejże placówki. Obydwie szkoły łączył nie tylko wspólny obiekt, ale jeszcze osoba dyrektorki, Eugenii Dziewońskiej. Wspólne również było grono pedagogiczne. Nabór uczniów do klas pierwszych przeprowadziło wówczas Liceum Ogólnokształcące nr IV we Wrocławiu. Trudno było wtedy zaistnieć Trzynastce we Wrocławiu. Dodatkowo sytuację komplikowały: ciasnota w budynku, brak odpowiedniego wyposażenia, lokalizacja na Przedmieściu Oławskim, które wtedy, nazywane Trójkątem Bermudzkim, nie cieszyło się zbyt dobrą opinią. Rok szkolny 1975/76 Trzynastka inaugurowała już we własnym budynku przy ul. Haukego-Bosaka 33. Po dwóch latach funkcjonowania w pomieszczeniach innej szkoły Liceum Ogólnokształcące nr XIII w końcu miało swoją siedzibę. Rozpoczęła się mrówcza praca tworzenia bazy placówki: remontowania sal, gromadzenia sprzętu, pomocy naukowych, księgozbioru bibliotecznego. Wszystko trzeba było zaczynać od podstaw, aby powstała szkoła średnia z prawdziwego zdarzenia. Chęci i zapału było bardzo dużo, więc w końcu Trzynastka zaistniała jako liceum, na razie bezimienne, tylko z trzynastym numerem, który okazał się szczęśliwy.

Patron LO nr XIII
    Szkoła przez pierwsze trzy lata nie miała patrona. Zmieniło się to w roku 1976. Po długim namyśle postanowiono, by placówce nadać imię Aleksandra hrabiego Fredry. Był to rok setnej rocznicy śmierci autora „Zemsty”. W posiedzeniu rady pedagogicznej uczestniczył znany wrocławski filolog, Mieczysław Inglot, który w imieniu Komitetu Obchodów tej rocznicy gorąco zachęcał, by Liceum przyjęło imię największego polskiego komediopisarza, żołnierza kampanii napoleońskiej, współtwórcy polskiej kultury duchowej. Grono pedagogiczne zaakceptowało tę rekomendację. W dniu 4 października 1976 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu wydało formalną zgodę, by Liceum Ogólnokształcące nr XIII miało za swego patrona Aleksandra Fredrę. Zarządzenie weszło w życie 18 października 1976 roku. I od tego momentu datuje się nadanie imienia Szkole przy Haukego-Bosaka 33.

Egzamin dojrzałości
   Ważną chwilą w życiu Szkoły był też pierwszy egzamin dojrzałości, który odbył się w maju 1977 roku. Przystąpiło do niego 112 osób z klas czwartych, a świadectwa maturalne otrzymało 108 uczniów. Stali się oni pierwszymi w historii absolwentami Trzynastki. W 2023 roku, pięćdziesiąt lat od powstania Szkoły, było już ich 252.

Bal studniówkowy
   Nieco wcześniej, w styczniu 1977 roku, odbyła się pierwsza szkolna studniówka, której uczestnicy bawili się w wynajętej specjalnie do tego celu stołówce Akademii Ekonomicznej. Tradycję organizacji balu studniówkowego kultywuje się w LO nr XIII do dzisiaj. Niezależnie od czasów przepis na dobrą zabawę podczas tej imprezy jest zawsze taki sam: elegancki strój, wyśmienity humor, odtańczenie poloneza, pyszne jedzenie, a do tego szczypta refleksji o niedalekiej maturze.

Sztandar
   W roku szkolnym 1979/80 fredrowskie Liceum wzbogaciło się o cenny nabytek, jakim niewątpliwie dla każdej placówki oświatowej jest własny sztandar. Od tego momentu wszystkie apele i uroczystości szkolne odbywały się z udziałem pocztu sztandarowego i odpowiedniego ceremoniału. Nabrały one dzięki temu bardziej uroczystej oprawy. Od roku 2022 Szkoła może poszczycić się nowym sztandarem. Jego wręczenie miało miejsce podczas inauguracji roku szkolnego 2022/2023.

25 lat istnienia LO nr XIII
   W 1998 roku Liceum obchodziło rocznicę 25-lecia swego istnienia. Z tej okazji wydano jubileuszową publikację o fredrowskim Liceum. W murach Szkoły odbyło się spotkanie absolwentów z gronem pedagogicznym.

Zespół Szkół nr 5
   Na funkcjonowanie Szkoły ogromny wpływ miało utworzenie w 1999 roku gimnazjum. Placówka zmieniła wówczas nazwę na Zespół Szkół nr 5. Składał się on z Liceum Ogólnokształcącego nr XIII i Gimnazjum Dwujęzycznego nr 48 z językiem niemieckim. W takiej formie Szkoła istniała do roku 2019, kiedy to, w wyniku reformy edukacji, w całej Polsce zlikwidowano gimnazja. Absolwenci Gimnazjum zapisali wspaniałą kartę w kilkunastoletniej historii Trzynastki. Osiągali corocznie bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Młodzież odnosiła sukcesy w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Trzynastek
   Wrocław słynie z tego, że mieszkają w nim krasnale. Jeden z nich w roku 2016 znalazł swoje miejsce na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego nr XIII. Wyszedł spod ręki absolwenta Szkoły, Tomasza Moczka, który zaprojektował również wiele innych wrocławskich krasnoludków. Trzynastek, jak na przedstawiciela swojej grupy przystało, nosi czapkę, długą brodę i buty ze szpiczastym czubkiem. Tym, co wyróżnia go spośród małych pobratymców, jest wielkie pióro, którym zresztą wypisał na szkolnym murze symboliczne „XIII”. Jak wyjaśniała ówczesna dyrektorka Liceum, Urszula Spałka: „To narzędzie do pisania nie jest u niego przypadkowe. Symbolizuje wartkie pióra Aleksandra Fredry, patrona naszej szkoły. Takie samo trzyma hrabia patrzący z pomnika na wrocławski rynek. Trzynastek w ten sposób nawiązuje do tradycji naszego liceum”. Uroczystość odsłonięcia krasnala była wielkim świętem dla społeczności szkolnej. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz oświatowych, nauczycieli i uczniów. Krasnal Trzynastek na stałe wpisał się w przestrzeń LO nr XIII. Nie tylko jest jednym z symboli Szkoły przy ul. Haukego-Bosaka 33-37, ale to również świetny i baczny obserwator rzeczywistości, często manifestujący strojem swoje poglądy.

Logo
      W listopadzie 2011 roku w LO nr XIII ogłoszono konkurs na logo Szkoły. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży, która przygotowała wiele ciekawych projektów. Specjalnie powołane jury wybrało najlepsze logo. Stało się ono znakiem rozpoznawczym Liceum, było wykorzystywane w różnych dokumentach szkolnych: zdobiło dyplomy, podziękowania, plakaty. W roku 2023 logo Szkoły zmieniono. Nowy znak graficzny Trzynastki uwspółcześniono, ale jednocześnie zadbano, by symbole w nim wykorzystane nawiązywały do tradycji placówki.

LO nr XIII współcześnie
   Wydawać by się mogło, że trzynastka to feralna liczba i chodzenie do takiej Szkoły może przynosić jedynie pecha. Wszyscy jednak usilnie pracowali, aby stworzyć pozytywny wizerunek Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Haukego-Bosaka. Przez lata szkoła nabierała znaczenia i prestiżu. Dziś już powszechnie wiadomo, że uczyć się w Trzynastce to nie pech, ale zaszczyt.

 

Pod tym linkiem można obejrzeć zdjęcia archiwalne planów szkoły oraz jej rozbudowę (nowe skrzydło i sala gimnastyczna): Historia szkoły - plany i rozbudowa.

 

 

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48