Język polski

24 maj 2023

Spotkanie z poetką Anną Paszkiewicz

W kwietniu gościła w naszej szkole Anna Paszkiewicz, poetka, autorka tomiku "Lepidoptera" oraz  ponad siedemdziesięciu książek dla dzieci przetłumaczonych na bardzo wiele języków. Pisarka recytowała swoje wiersze, mówiła o o roli poezji i pracy twórczej w życiu człowieka...

Czytaj dalej...
9 mar 2023

Fantasia Copernicana Konkurs literacki "Uranii"

Jesteś fanem fantastyki naukowej? A może próbujesz sił w pisaniu literatury science-fiction? Albo może jesteś już uznanym pisarzem i chcesz uczcić Rok Kopernika 2023? W każdym z tych przypadków możesz nadesłać swoją twórczość na konkurs literacki „Uranii”!

Więcej szczegółów: Strona Konkursu

Autorką loga konkursu jest nasza uczennica z klasy 2F - Julia Till.

20 kwi 2021

„Tadeusz Różewicz i tradycja literatury polskiej” Wykład dla maturzystów prof. Andrzeja Skrendo

Serdecznie zapraszamy tegoroczne maturzystki i tegorocznych maturzystów na specjalny, dedykowany im wykład, poświęcony osobie i twórczości Tadeusza Różewicza - wybitnego polskiego poety i dramaturga. Wykład wygłosi znakomity różewiczolog - prof. Andrzej Skrendo, prorektor ds. nauki na Uniwersytecie Szczecińskim. Przed jego wystąpieniem, kilka słów do uczestniczek  i uczestników wydarzenia skieruje Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Czytaj dalej...
8 lut 2020

Tydzień Języka Polskiego

Termin: 16 – 20 marca 2020r. Miejsce: aula szkolna. Zgłoszenia prosimy składać do swoich polonistów.

 

Organizator Termin Konkurs Wymagania
M. Skawińska 17 marca, wtorek, 5 lekcja Konkurs mitologiczny Znajomość „Mitologii” J. Parandowskiego (Grecja)
K. Gontarz 18 marca, środa, 7 lekcja Konkurs wiedzy o Fredrze Biografia Fredry
D. Wieczorek 20 marca, piątek 4-5 lekcja Konkurs recytatorski Dowolny wiersz lub fragment prozy do 5 minut; może być również poezja śpiewana (własny podkład muzyczny lub instrument)
A. Łuczak 19 marca, czwartek, 5 lekcja Konkurs poprawnej polszczyzny Znajomość gramatyki i umiejętność praktycznego jej zastosowania
K. Okoniewska 19 marca, czwartek, 3 lekcja Konkurs ortograficzny Wiedza z zakresu ortografii
D. Stefanowska, M. Kieszek 16 marca, poniedziałek 5-6 lekcja Konkurs krasomówczy Temat wypowiedzi będzie ogłoszony podczas konkursu
C. Kusek Prace uczniowie przekazują do 11 marca do p. C. Kusek lub swoich polonistów. „Frazeologiczny zawrót głowy” Plakat ilustrujący związek frazeologiczny. Po feriach klasy otrzymają związki frazeologiczne do ilustracji.
B. Wołowicz - Bukwalt Prace uczniowie składają  do polonistów lub do p. B. Wołowicz (sala nr 14) do 19 marca. Konkurs Twórczości własnej Prace literackie (temat, forma, objętość dowolne).

 

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48