Język polski

08.02.2020

Tydzień Języka Polskiego

Termin: 16 – 20 marca 2020r. Miejsce: aula szkolna. Zgłoszenia prosimy składać do swoich polonistów.

 

Organizator Termin Konkurs Wymagania
M. Skawińska 17 marca, wtorek, 5 lekcja Konkurs mitologiczny Znajomość „Mitologii” J. Parandowskiego (Grecja)
K. Gontarz 18 marca, środa, 7 lekcja Konkurs wiedzy o Fredrze Biografia Fredry
D. Wieczorek 20 marca, piątek 4-5 lekcja Konkurs recytatorski Dowolny wiersz lub fragment prozy do 5 minut; może być również poezja śpiewana (własny podkład muzyczny lub instrument)
A. Łuczak 19 marca, czwartek, 5 lekcja Konkurs poprawnej polszczyzny Znajomość gramatyki i umiejętność praktycznego jej zastosowania
K. Okoniewska 19 marca, czwartek, 3 lekcja Konkurs ortograficzny Wiedza z zakresu ortografii
D. Stefanowska, M. Kieszek 16 marca, poniedziałek 5-6 lekcja Konkurs krasomówczy Temat wypowiedzi będzie ogłoszony podczas konkursu
C. Kusek Prace uczniowie przekazują do 11 marca do p. C. Kusek lub swoich polonistów. „Frazeologiczny zawrót głowy” Plakat ilustrujący związek frazeologiczny. Po feriach klasy otrzymają związki frazeologiczne do ilustracji.
B. Wołowicz - Bukwalt Prace uczniowie składają  do polonistów lub do p. B. Wołowicz (sala nr 14) do 19 marca. Konkurs Twórczości własnej Prace literackie (temat, forma, objętość dowolne).

 

Migawki z budowy hali sportowej

Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48