Małe co nieco o Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej...

Spotkania Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej odbywają się w piątki o godz. 15:30 w sali nr 2 lub szkolnej auli. Zapraszani są na nie znani i ciekawi ludzie z Wrocławia i nie tylko. Opowiadają o swoich przygodach, marzeniach i życiu codziennym. Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska rozpoczęła swoją działalność w roku 2000. Działała wtedy pod egidą SLD we Wrocławiu. Inicjatorem był redaktor Wojciech Chądzyński. Nie da się ukryć, że patronat tej partii nieco pomagał MWD w działalności. Członkowie wszechnicy mieli więc od czasu do czasu okazję gościć w charakterze obsługi prasowej na różnych imprezach jak np. konwencje wyborcze. Wojciech Bednarek, jeden z założycieli "Szlifu" i MWD, miał okazje prowadzić konferencję prasową prezydenta Kwaśniewskiego i senatora Litwińca. Na początku, na wszechnice zapraszani byli najczęściej dziennikarze - z prasy, radia, telewizji, fotoreporterzy etc. Na pierwsze spotkania przychodziło z reguły kilkanaście osób. Bywały jednak takie dni, że brakowało wolnych miejsc w sali. Uczestnicy MWD pisali również teksty i omawiali je wspólnie na spotkaniach. Od czasu do czasu w jakiejś regionalnej gazecie SLD szły ich krótkie wywiady czy relacje z konwencji partyjnych. Potem powstał pomysł na stworzenie "Szlifu". Ale to zupełnie inna historia& Po roku od założenia, uczestnicy wszechnicy dostali szansę na praktyki w różnych wrocławskich mediach. Wiele osób skorzystało z tej możliwości - pracowali w Gazecie Wrocławskiej, Radiu Aplauz, Polskim Radiu Wrocław, Słowie Polskim (wtedy jeszcze istniejącego) czy Trybunie. W kolejnych latach wszechnica zaczęła też wspierać inne imprezy, jak np. pomoc przy organizacji finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obecnie na spotkania Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej mogą przychodzić wszyscy pasjonaci sztuki dziennikarstwa. Jest to pewnego rodzaju zwieńczenie całego tygodnia spędzonego w szkole.

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48