Samorząd

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Aleksandra Bisaga (3H)

Wiceprzewodniczący: Hanna Słobodzian (3C)

Sekretarz samorządu uczniowskiego: Jakub Borkowski (3A)

Rzecznik samorządu uczniowskiego:

Przewodnicząca wolontariatu szkolnego:

Rzecznik wolontariatu:

Spotkania samorządu odbywają się w każdy wtorek o godzinie 10:30 w sali 404.
 
W razie jakichkolwiek problemów, uwag, propozycji dotyczących naszej szkoły i uczniów, odsyłamy do naszego maila: samorzadlo13@gmail.com lub samorzad@lo13.wroc.pl
Z pewnością pomożemy. Jeśli masz jakiś pomysł co można wprowadzić lub zmodernizować, również zapraszamy do kontaktu!
 

Opiekun Samorządu: mgr Dorota Duszyńska, mgr Łukasz Romanek

Rzecznik Praw Ucznia: mgr inż. Mirosław Marcinkiewicz

Opiekun wolontariatu: mgr Katarzyna Tomaszewska

 

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48