szkoły partnerskie


Fritz-Löffler-Gymnasium in Dresden

XIII Liceum Ogólnokształcące współpracuje już od 30 lat z tą szkołą. Celem współpracy jest poznawanie miast i państw, kultury, tradycji i zwyczajów następujących po sobie pokoleń młodzieży. Dalszym celem jest wychowywanie młodzieży w duchu tolerancji, zrozumienia i przezwyciężania historycznie uwarunkowanych stereotypów. W ramach współpracy poszukiwane są ślady historii niemieckiej we Wrocławiu i polskiej w Dreźnie. Obie szkoły uczestniczą w projekcie "Migracje", który jest realizowany w ramach programu "Comenius - Sokrates".

http://www.flg-dresden.de/ 


Gabrielle-von-Bülow-Oberschule in Berlin

EUROPEJSKA SZKOŁA SPOTKAŃ Z POLSKĄ, SZKOŁA PARTNERSKA OD 1994 ROKU

Intensywna współpraca z Gimnazjum Gabriele von Bülow w Berlinie trwa już prawie 15 lat. W tym okresie przeprowadziliśmy wiele wspólnych inicjatyw, z których na szczególną uwagę zasługują projekty wyróżnione dofinansowaniem Fundacji Roberta Boscha: "Wieś i miasto pędzlem i piórem" oraz trzyletni projekt "Pieśń ziemi", będący ukoronowaniem dotychczasowej współpracy. W projektach tych na bazie twórczości artystycznej i literackiej uczniów ukazane zostało przenikanie się dwóch europejskich krajobrazów kulturowych. Owoce swojej pracy zaprezentowaliśmy podczas przedstawienia w Krzyżowej i Berlinie. Działania podjęte w ramach projektów wpisały się w programy dydaktyczne obu szkół. Tym samym została podjęta współpraca nie tylko pomiędzy uczniami, ale także nauczycielami, którzy w trakcie 10 dniowych pobytów w szkole partnerskiej prowadzili zajęcia z języka polskiego i języka niemieckiego.

http://www.buelowschule.de/

 


Franz-Marc-Gymnasium in Markt Schwaben

SZKOŁA PARTNERSKA OD 1998 ROKU

Głównym celem współpracy jest doskonalenie umiejętności językowych, prezentacja dzieł sztuki patronów szkół: z jednej strony znanego Malarza Franca Marca, a z drugiej strony polskiego pisarza Aleksandra Fredry; a także wymiana Malarstwa i nawiązywanie kontaktów między uczniami.

http://www.franz-marc-gymnasium.info/ 

 


Friedrich-von-Stein-Gymnasium in Fulda

W ramach współpracy z tą szkołą realizowana jest przede wszystkim wymiana młodzieży z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego. Polscy uczniowie poznają historię, tradycję i historyczne budowle przepięknego miasta w Hesji.

http://www.fvs-fulda.de/


  


Gymnasium in Sulingen

SZKOŁA PARTNERSKA OD 1992 ROKU

Współpraca między naszymi szkołami skutkuje uczestnictwem w rozmaitych wydarzeniach społecznych, kulturalnych i historycznych. Obustronne wizyty na zajęciach szkolnych pozwalają lepiej poznać różnice systemów szkolnictwa. Podejmowanie zagranicznych gości bezpośrednio w rodzinach prowadzi do zawierania bliskich i prawdziwych przyjaźni. Szczególną tradycją współpracy z tą szkołą jest coroczna wystawa malarska.

http://www.gymnasium-sulingen.de/ 


Gymnasium Uricianum in Aurich

SZKOŁA PARTNERSKA OD 1994 ROKU

Gimnazjum Uricianum jest wiodącym partnerem w programie "Sokrates - Comenius". Uczestnictwo w tym programie umożliwia wymianę doświadczeń z młodzieżą z Norwegii, Anglii, Francji, Hiszpanii i Czech

http://www.ulricianum-aurich.de/

 


Europäisches Gymnasium in Westerstede

SZKOŁA PARTNERSKA OD 1994 ROKU

Na początku 2005 roku XIII Liceum Ogólnokształcące nawiązało współpracę ze szkołą w Westerstede w ramach projektu "Umwelt baut Brücken" (środowisko naturalne buduje mosty). O współpracy tej relacjonujemy w następnym punkcie prezentacji (Programy partnerskie).

http://www.gymnasium-westerstede.de/ 


Liceum De La Salles we Francji

Katolicka szkoła partnerska położona w sercu miejscowości Metz.

http://www.dlsmetz.net/

 

 


Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Spandau

Wymiana funkcjonuje od czerwca 2008, odbyła się już wizyta w czerwcu 2008r. w Berlinie i rewizyta we wrześniu 2008 we Wrocławiu.

http://www.steingymnasium.de/

 

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48