Wolontariat

Przewodnicząca: Aleksandra Ośmiałowska z klasy 3BG


Opiekun Wolontariatu: mgr Dorota Duszyńska


Spotkania odbywają się we czwartki o godzinie 10.30 w sali 60 lub 63 w zależności od możliwości.


Obecnie aktywnie działają 24 osoby.


Do tej pory zorganizowaliśmy akcję "Góra Grosza". Poprzez konkurs w klasach i kiermasz Mikołajkowy zebraliśmy 624,22 zł.

Następną akcję planujemy na marzec. Będzie to pomoc Schronisku na ulicy Ślazowej 2.

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48