Wychowawstwa

Klasa Wychowawca sala
KLASY DRUGIE
2A p. Celina Kusek 16
2B p. Magdalena Arendarska 37
2C p. Justyna Rybak 25
2D p. Agnieszka Madej-Makowska 35
2E p. Magdalena Janik 301
2F p. Rafał Lach 21
2G p. Wojciech Zalewski 206
2H p. Monika Gołdyn-Krul 33
2I p. Andrzej Marzec 302
2J p. Anna Kuszczyńska 004
2K p. Julita Klask 306
KLASY TRZECIE
3A p. Joanna Łuczak 5
3B p. Agnieszka Subik-Skonieczna 22
3C p. Ewa Łańkut 26
3D p. Sylwia Draguła 204
3E p. Aleksandra Kurzyńska 201
3F p. Maria Ostrowska-Dudys 1
3H p. Agnieszka Macińska-Drążek 304
3X p. Agnieszka Fic 202
KLASY CZWARTE
4A p. Andrzej Bieniek 23
4B p. Dominika Wieczorek 17
4C p. Elżbieta Buchholz 2
4D p. Agnieszka Sobańska 3
4E p. Beata Wers 24
4F p. Iwona Musiał 27
4G p. Łukasz Bereski 303
4H p. Beata Janczewska 305
KLASY PIERWSZE
1A p. Beata Wołowicz-Bukwalt 15
1B p. Mirosława Karbowiak 403
1C p. Norbert Promirski 7
1D p. Magdalena Krause-Pietkiewicz 203
1E p. Joanna Jakimiuk 34
1F p. Tomasz Smulczyński 405
1G p. Agata Derlaga 31
1H p. Maria Kieszek 12
1I p. Katarzyna Stefanowicz 108
1J p. Hanna Lejsa 402
1K p. Radosław Wnęk 401
1L p. Magdalena Kolasa 36
1M p. Małgorzta Seweryn 6

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48