1A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 j.angielski-1/6 #A1 15
j.angielski-2/6 #A2 22
j.angielski-3/6 #A3 61
j.angielski-4/6 #A4 15a
j.angielski-5/6 #A5 12
j.angielski-6/6 #A6 1
    WF-1/2 #C7 sg4
WF-2/2 AD sg2
historia PA 47
2 8:20- 9:05 j.angielski-1/6 #A1 15
j.angielski-2/6 #A2 22
j.angielski-3/6 #A3 61
j.angielski-4/6 #A4 15a
j.angielski-5/6 #A5 12
j.angielski-6/6 #A6 1
j.niemiecki-1/2 Ku 57
j.niemiecki-2/2 JK 23
matematyka WE 43 WF-1/2 #C7 sg4
WF-2/2 AD sg2
historia PA 47
3 9:15-10:00 j.angielski-1/6 #A1 15
j.angielski-2/6 #A2 22
j.angielski-3/6 #A3 61
j.angielski-4/6 #A4 15a
j.angielski-5/6 #A5 12
j.angielski-6/6 #A6 1
j.polski BW 57 j.polski BW 43 WOS RS 49 matematyka WE 43
4 10:15-11:00 chemia MY 55 WF-1/2 #C7 sg2
WF-2/2 AD sg3
j.polski BW 43 matematyka WE 43 religia-1/2 MA 43
5 11:10-11:55 j.polski BW 56 geografia FS 49 informatyka-1/2 TM 54
EdB-2/2 Mm 4
j.polski BW 50 w_dziennik-1/2 wD 54
w_medial.-2/2 CB 53
6 12:05-12:50 EdB-1/2 Mm 46
informatyka-2/2 TM 54
GW BA 47 historia PA 47 fizyka KK 64 w_dziennik-1/2 wD 54
w_medial.-2/2 CB 20
7 13:05-13:50 biologia Sz 46   muzyka 57 j.angielski-1/6 #A1 15
j.angielski-2/6 #A2 22
j.angielski-3/6 #A3 46
j.angielski-4/6 #A4 15a
j.angielski-5/6 #A5 23a
j.angielski-6/6 #A6 1
 
8 13:55-14:40 j.niemiecki-1/2 Ku 55
j.niemiecki-2/2 JK 2
  religia-1/2 MA 46
etyka-2/2 #E1 48
j.angielski-1/6 #A1 15
j.angielski-2/6 #A2 22
j.angielski-3/6 #A3 46
j.angielski-4/6 #A4 15a
j.angielski-5/6 #A5 23a
j.angielski-6/6 #A6 1