1I 1 I
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 inf-1/2 Bi 54
fiz-2/2 KK 61
    1WF1IO_C_P-1/2 #1WF1IO_C sg1
WF-2/2 BA sg2
 
2 8:20- 9:05 fiz-1/2 KK 61
inf-2/2 Bi 54
che-1/2 MY 63
bio-2/2 MK 26
EdB-1/2 Sz 25
che-2/2 MY 64
1WF1IO_C_P-1/2 #1WF1IO_C sg1
WF-2/2 BA sg2
rel-1/2 OP 22
3 9:15-10:00 WOS RS 17 his Wi 16 bio-1/2 MK 26
EdB-2/2 Sz 7
GW MS 48 rel-1/2 OP 22
4 10:15-11:00 j.p MS 48 geo DR 49 j.p MS 48 j.p MS 48 1ang1INO_1_P-1/6 #1ang1INO_1 56
1ang1INO_2_P-2/6 #1ang1INO_2 5
1ang1INO_3_P-3/6 #1ang1INO_3 23a
1ang1INO_4_P-4/6 #1ang1INO_4 15a
1ang1INO_5_P-5/6 #1ang1INO_5 22
1ang1INO_6_P-6/6 #1ang1INO_6 15
5 11:10-11:55 j.p MS 48 Przeds. Sz 26 1WF1IO_C_P-1/2 #1WF1IO_C sg1
WF-2/2 BA sg2
mat RD 20 1ang1INO_1_P-1/6 #1ang1INO_1 56
1ang1INO_2_P-2/6 #1ang1INO_2 5
1ang1INO_3_P-3/6 #1ang1INO_3 23a
1ang1INO_4_P-4/6 #1ang1INO_4 15a
1ang1INO_5_P-5/6 #1ang1INO_5 22
1ang1INO_6_P-6/6 #1ang1INO_6 15
6 12:05-12:50 his Wi 16   Przeds. Sz 27 1ang1INO_1_P-1/6 #1ang1INO_1 16
1ang1INO_2_P-2/6 #1ang1INO_2 5
1ang1INO_3_P-3/6 #1ang1INO_3 15
1ang1INO_4_P-4/6 #1ang1INO_4 15a
1ang1INO_5_P-5/6 #1ang1INO_5 22
1ang1INO_6_P-6/6 #1ang1INO_6 9
j.n-1/2 Ku 57
j.n-2/2 Go 23
7 13:05-13:50 WOK MP 22   j.n-1/2 Ku 57
j.n-2/2 Go 23
1ang1INO_1_P-1/6 #1ang1INO_1 16
1ang1INO_2_P-2/6 #1ang1INO_2 5
1ang1INO_3_P-3/6 #1ang1INO_3 15
1ang1INO_4_P-4/6 #1ang1INO_4 15a
1ang1INO_5_P-5/6 #1ang1INO_5 22
1ang1INO_6_P-6/6 #1ang1INO_6 9
mat RD 27
8 13:55-14:40 mat RD 21     1ang1INO_1_P-1/6 #1ang1INO_1 16
1ang1INO_2_P-2/6 #1ang1INO_2 5
1ang1INO_3_P-3/6 #1ang1INO_3 15
1ang1INO_4_P-4/6 #1ang1INO_4 15a
1ang1INO_5_P-5/6 #1ang1INO_5 22
1ang1INO_6_P-6/6 #1ang1INO_6 9
W_D-1/2 Ch 12
wTV-2/2 CB 13
9 14:45-15:30 1etyka1IJKL_P-2/2 #1etyka1IJKL 15       W_D-1/2 Ch 12
wTV-2/2 CB 13