1M
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15   WF-1/2 sg1 ŁB
WF-2/2 sg2 JJ
chemia 403 religia-1/2 16 #R3 historia 22 NA
2 8:20- 9:05 j.polski 16 CK WF-1/2 sg1 ŁB
WF-2/2 sg2 JJ
j.polski 16 CK religia-1/2 16 #R3 j.angielski-1/4 3 #A19
j.angielski-2/4 23 #A20
j.angielski-3/4 24 #A21
j.angielski-4/4 6 #A22
3 9:15-10:00 j.polski 16 CK j.niemiecki-1/2 304 DZ
j.niemiecki-2/2 004 Ku
historia 305 NA informatyka-2/2 301 Ru j.angielski-1/4 3 #A19
j.angielski-2/4 23 #A20
j.angielski-3/4 24 #A21
j.angielski-4/4 6 #A22
4 10:15-11:00 geografia 206 WZ matematyka 34 JC matematyka 34 JC j.angielski-1/4 03 #A19
j.angielski-2/4 23 #A20
j.angielski-3/4 24 #A21
j.angielski-4/4 6 #A22
biologia 37 B1
5 11:10-11:55 muzyka A02 matematyka 34 JC fizyka 405 KK j.angielski-1/4 03 #A19
j.angielski-2/4 23 #A20
j.angielski-3/4 24 #A21
j.angielski-4/4 6 #A22
HiT 206 ST
6 12:05-12:50 matematyka 34 JC GW 6 SM j.angielski-1/4 1 #A19
j.angielski-2/4 14 #A20
j.angielski-3/4 24 #A21
j.angielski-4/4 6 #A22
j.niemiecki-1/2 305 DZ
j.niemiecki-2/2 004 Ku
EdB-1/2 7 Mm
7 13:05-13:50 HiT 21 ST j.polski 16 CK informatyka-1/2 301 Ru
EdB-2/2 7 Mm
geografia 206 WZ  
8 13:55-14:40       WF-1/2 sg1 ŁB
WF-2/2 sg2 JJ