1M 1 M
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 GW CK 9     1ang1LM_1_P-1/4 #1ang1LM_1 22
1ang1LM_2_P-2/4 #1ang1LM_2 55
1ang1LM_3_P-3/4 #1ang1LM_3 20
1ang1LM_4_P-4/4 #1ang1LM_4 15
fiz-1/2 KK 61
inf-2/2 Bi 54
2 8:20- 9:05 j.p CK 9     1ang1LM_1_P-1/4 #1ang1LM_1 22
1ang1LM_2_P-2/4 #1ang1LM_2 55
1ang1LM_3_P-3/4 #1ang1LM_3 20
1ang1LM_4_P-4/4 #1ang1LM_4 15
inf-1/2 Bi 54
fiz-2/2 KK 61
3 9:15-10:00 1WF1JM_C_P-1/2 #1WF1JM_C sg1
WF-2/2 MW sg5
    1ang1LM_1_P-1/4 #1ang1LM_1 22
1ang1LM_2_P-2/4 #1ang1LM_2 55
1ang1LM_3_P-3/4 #1ang1LM_3 20
1ang1LM_4_P-4/4 #1ang1LM_4 15
Przeds. Sz 26
4 10:15-11:00 1ang1LM_1_P-1/4 #1ang1LM_1 22
1ang1LM_2_P-2/4 #1ang1LM_2 55
1ang1LM_3_P-3/4 #1ang1LM_3 23
1ang1LM_4_P-4/4 #1ang1LM_4 56
mat BO 46   geo DR 50 j.p CK 2
5 11:10-11:55 1ang1LM_1_P-1/4 #1ang1LM_1 22
1ang1LM_2_P-2/4 #1ang1LM_2 55
1ang1LM_3_P-3/4 #1ang1LM_3 23
1ang1LM_4_P-4/4 #1ang1LM_4 56
WOS WA 14 mat BO 46 j.n-1/2 MJ 7
j.n-2/2 SJ 21
j.p CK 2
6 12:05-12:50 WOK MP 22 1WF1JM_C_P-1/2 #1WF1JM_C sg1
WF-2/2 MW sg3
rel-1/2 MA 12 mat BO 46 his Wi 16
7 13:05-13:50 his Wi 16 1WF1JM_C_P-1/2 #1WF1JM_C sg1
WF-2/2 MW sg3
j.p CK 24 Przeds. Sz 60 rel-1/2 MA 1
8 13:55-14:40   bio-1/2 IS 25
che-2/2 Ka 62
j.n-1/2 MJ 55
j.n-2/2 SJ 27
che-1/2 Ka 62  
9 14:45-15:30   EdB-1/2 Mm 4
bio-2/2 IS 25
EdB-2/2 Mm 4