1P 1 P
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 j.n-1/2 SJ 16
j.n-2/2 Go 23
mat-1/2 RJ 2 mat-1/2 RJ 2
mat-2/2 JW 43
  WF-1/2 BA sg2
WF-2/2 JJ sg3
2 8:20- 9:05 j.n-1/2 SJ 16
j.n-2/2 Go 23
his Wi 16 mat-1/2 RJ 2
mat-2/2 JW 43
his Wi 16 WF-1/2 BA sg2
WF-2/2 JJ sg3
3 9:15-10:00 GW Go 2 j.n-1/2 Go 23
j.n-2/2 SJ 57
EdB-1/2 Mm 4
j.n-2/2 GJ 57
j.p DS 13 inf-1/2 Bi 54
bio-2/2 IS 25
4 10:15-11:00 WOK MP 16 j.n-1/2 Go 23
j.n-2/2 SJ 7
bio-1/2 IS 25
j.n-2/2 GJ 57
rel-1/2 OP 5 che-1/2 DD 62
inf-2/2 Bi 54
5 11:10-11:55 geo DR 16 j.p DS 13 j.p DS 13 WF-1/2 BA sg1
WF-2/2 JJ sg2
j.a-1/2 MH 7
j.a-2/2 AS 1
6 12:05-12:50 j.a-1/2 MH 4
j.a-2/2 AS 15
j.p DS 13 j.p DS 13 Przeds. Sz 26 mat-1/2 RJ 2
mat-2/2 JW 43
7 13:05-13:50 mat-1/2 RJ 2
mat-2/2 JW 43
Przeds. Sz 26 fiz-1/2 LB 64
che-2/2 DD 63
WOS RS 17 rel-1/2 OP 6
8 13:55-14:40 fiz-2/2 LB 64 EdB-2/2 Mm 4   j.n-1/2 GJ 23  
9 14:45-15:30       j.n-1/2 GJ 23