2E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15     matematyka 34 JC WF-1/2 sg2 Kl
WF-2/2 sg1 BA
j.angielski-1/4 32 #A31
j.angielski-2/4 14 #A32
j.angielski-3/4 33 #A33
j.angielski-4/4 03 #A34
2 8:20- 9:05   geografia 35 Ci matematyka 34 JC j.polski-1/2 304 Kt
WOS-2/2 21 LR
j.angielski-1/4 32 #A31
j.angielski-2/4 14 #A32
j.angielski-3/4 33 #A33
j.angielski-4/4 03 #A34
3 9:15-10:00 geografia 206 Ci j.polski-1/2 34 Kt
j.polski-2/2 16 DS
historia 202 PA j.polski-1/2 304 Kt
j.polski-2/2 16 DS
j.angielski-1/4 32 #A31
j.angielski-2/4 14 #A32
j.angielski-3/4 15 #A33
j.angielski-4/4 03 #A34
4 10:15-11:00 informatyka-1/2 301 Ru
chemia-2/2 403 MY
fizyka 405 KK historia 202 PA historia 202 PA przedsięb. 12 Se
5 11:10-11:55 j.polski-1/2 304 Kt
j.polski-2/2 16 DS
j.angielski-1/4 32 #A31
j.angielski-2/4 14 #A32
j.angielski-3/4 306 #A33
j.angielski-4/4 3 #A34
GW 31 Jm matematyka 34 JC matematyka 34 JC
6 12:05-12:50 j.polski-1/2 304 Kt
j.polski-2/2 16 DS
j.angielski-1/4 32 #A31
j.angielski-2/4 14 #A32
j.angielski-3/4 306 #A33
j.angielski-4/4 3 #A34
HiT 34 ST biologia 31 chemia-1/2 402 MY
WOS-2/2 21 LR
7 13:05-13:50 WF-1/2 sg2 Kl
WF-2/2 sg1 BA
j.niemiecki-1/2 304 MF
j.niemiecki-2/2 303 JK
j.niemiecki-1/2 304 MF
j.niemiecki-2/2 303 JK
  chemia 403 MY
8 13:55-14:40 WF-1/2 sg2 Kl
WF-2/2 sg1 BA
biologia-1/2 31
informatyka-2/2 301 Ru
j.polski-1/2 108 Kt
biologia-2/2 36
  religia-1/2 1 #R7
9 14:45-15:30 religia-1/2 21 #R7