2A 2 A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 2ang2AG_1_P-1/4 #2ang2AG_1 25
2ang2AG_2_P-2/4 #2ang2AG_2 5
2ang2AG_3_P-3/4 #2ang2AG_3 22
2ang2AG_4_P-4/4 #2ang2AG_4 1
  j.p KM 9 his PA 47  
2 8:20- 9:05 2ang2AG_1_P-1/4 #2ang2AG_1 25
2ang2AG_2_P-2/4 #2ang2AG_2 5
2ang2AG_3_P-3/4 #2ang2AG_3 22
2ang2AG_4_P-4/4 #2ang2AG_4 1
his PA 47 mat ZM 21 his PA 47  
3 9:15-10:00 mat ZM 21 his PA 47 prz IS 25 2WF2AG_C_P-1/2 #2WF2AG_C sg5
WF-2/2 MW sg4
j.p KM 9
4 10:15-11:00 prz SD 49 j.p KM 9 2WF2AG_C_P-1/2 #2WF2AG_C sg5
WF-2/2 MW sg4
2WF2AG_C_P-1/2 #2WF2AG_C sg5
WF-2/2 MW sg4
j.p KM 9
5 11:10-11:55 prz MY 62 j.p KM 9 his PA 47 j.p KM 9 mat ZM 21
6 12:05-12:50 j.n-1/2 BJ 56
j.n-2/2 Ku 57
GW SM 5 2ang2AG_1_P-1/4 #2ang2AG_1 15
2ang2AG_2_P-2/4 #2ang2AG_2 5
2ang2AG_3_P-3/4 #2ang2AG_3 22
2ang2AG_4_P-4/4 #2ang2AG_4 20
rel-1/2 MA 12 W_D-1/2 Ch 12
wTV-2/2 CB 13
7 13:05-13:50 j.p KM 9   2ang2AG_1_P-1/4 #2ang2AG_1 14
2ang2AG_2_P-2/4 #2ang2AG_2 5
2ang2AG_3_P-3/4 #2ang2AG_3 22
2ang2AG_4_P-4/4 #2ang2AG_4 20
rel-1/2 MA 12 W_D-1/2 Ch 12
wTV-2/2 CB 13
8 13:55-14:40 j.p KM 9   2ang2AG_1_P-1/4 #2ang2AG_1 14
2ang2AG_2_P-2/4 #2ang2AG_2 5
2ang2AG_3_P-3/4 #2ang2AG_3 22
2ang2AG_4_P-4/4 #2ang2AG_4 20
  j.n-1/2 BJ 56
j.n-2/2 Ku 57