2E 2 E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 WOS-2/2 WA 17 j.p-1/2 OK 13   j.p-1/2 OK 13
WOS-2/2 WA 17
j.p-1/2 OK 13
j.p-2/2 MS 48
2 8:20- 9:05 prz MY 64 j.p-1/2 OK 13
j.p-2/2 MS 48
j.n-1/2 MF 55
j.n-2/2 Go 23
j.p-1/2 OK 13
WOS-2/2 WA 17
j.p-1/2 OK 13
j.p-2/2 MS 48
3 9:15-10:00 2ang2DE_1_P-1/4 #2ang2DE_1 15
2ang2DE_2_P-2/4 #2ang2DE_2 15a
2ang2DE_3_P-3/4 #2ang2DE_3 1
2ang2DE_4_P-4/4 #2ang2DE_4 5
mat Ju 20 his PA 47 WF-1/2 BA sg2
WF-2/2 ŁB sg1
mat Ju 27
4 10:15-11:00 2ang2DE_1_P-1/4 #2ang2DE_1 15
2ang2DE_2_P-2/4 #2ang2DE_2 15a
2ang2DE_3_P-3/4 #2ang2DE_3 1
2ang2DE_4_P-4/4 #2ang2DE_4 5
mat Ju 20 his PA 47 WF-1/2 BA sg2
WF-2/2 ŁB sg1
his PA 47
5 11:10-11:55 2ang2DE_1_P-1/4 #2ang2DE_1 15
2ang2DE_2_P-2/4 #2ang2DE_2 15a
2ang2DE_3_P-3/4 #2ang2DE_3 1
2ang2DE_4_P-4/4 #2ang2DE_4 5
j.n-1/2 MF 55
j.n-2/2 Go 23
GW OK 12 A_P SM 5 his PA 47
6 12:05-12:50 j.p-1/2 OK 13
j.p-2/2 MS 48
his PA 47 j.p-1/2 OK 9
WOS-2/2 WA 16
  prz SD 49
7 13:05-13:50 WF-1/2 BA sg2
WF-2/2 ŁB sg1
2ang2DE_1_P-1/4 #2ang2DE_1 15
2ang2DE_2_P-2/4 #2ang2DE_2 15a
2ang2DE_3_P-3/4 #2ang2DE_3 22
2ang2DE_4_P-4/4 #2ang2DE_4 5
j.p-1/2 OK 9
WOS-2/2 WA 16
  prz IS 25
8 13:55-14:40 rel-1/2 MA 26 2ang2DE_1_P-1/4 #2ang2DE_1 15
2ang2DE_2_P-2/4 #2ang2DE_2 15a
2ang2DE_3_P-3/4 #2ang2DE_3 22
2ang2DE_4_P-4/4 #2ang2DE_4 5
    rel-1/2 MA 1