2M
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 GW CK 55   j.polski-1/2 CK 3 WOS-2/2 LR 17 j.angielski-1/4 #A40 22
j.angielski-2/4 #A41 12
j.angielski-3/4 #A42 61
j.angielski-4/4 #A43 14
2 8:20- 9:05 j.polski CK 55 j.polski CK 12 j.niemiecki-1/2 JK 6
j.niemiecki-2/2 SJ 1
WOS-2/2 LR 17 j.angielski-1/4 #A40 22
j.angielski-2/4 #A41 63
j.angielski-3/4 #A42 61
j.angielski-4/4 #A43 14
3 9:15-10:00 j.polski CK 55 j.polski-1/2 CK 6
WOS-2/2 LR 17
WF-1/2 #C6 sg1
WF-2/2 MW sg3
A_P So 14 przyroda DR 55
4 10:15-11:00 matematyka TM 27 historia Wi 16 matematyka TM 56 matematyka TM 20 historia Wi 16
5 11:10-11:55 j.niemiecki-1/2 JK 47
j.niemiecki-2/2 SJ 23a
historia Wi 16 j.angielski-1/4 #A40 21
j.angielski-2/4 #A41 15
j.angielski-3/4 #A42 43
j.angielski-4/4 #A43 23a
historia Wi 16 j.polski-1/2 CK 4
WOS-2/2 LR 9
6 12:05-12:50 WF-1/2 #C6 sg1
WF-2/2 MW sg3
przyroda MK 26 j.angielski-1/4 #A40 24
j.angielski-2/4 #A41 14
j.angielski-3/4 #A42 43
j.angielski-4/4 #A43 23a
historia Wi 16 j.polski-1/2 CK 4
WOS-2/2 LR 9
7 13:05-13:50 WF-1/2 #C6 sg1
WF-2/2 MW sg3
przyroda MY 4 j.angielski-1/4 #A40 24
j.angielski-2/4 #A41 14
j.angielski-3/4 #A42 43
j.angielski-4/4 #A43 23a
j.polski-1/2 CK 48 j.polski CK 4
8 13:55-14:40   religia-1/2 #R3 5
etyka-2/2 #E4 6
     
9 14:45-15:30   religia-1/2 #R3 5