2N
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 WF-1/2 NP sg4
WF-2/2 AM sg3
j.angielski-1/5 #A31 4
j.angielski-2/5 #A32 5
j.angielski-3/5 #A33 23a
j.angielski-4/5 #A34 15a
j.angielski-5/5 #A35 3
  religia-1/2 MA 7 j.niemiecki-1/2 JK 23a
j.niemiecki-2/2 Go 23
2 8:20- 9:05 WF-1/2 NP sg4
WF-2/2 AM sg3
j.angielski-1/5 #A31 4
j.angielski-2/5 #A32 5
j.angielski-3/5 #A33 23a
j.angielski-4/5 #A34 15a
j.angielski-5/5 #A35 3
religia-1/2 MA 2 matematyka BO 46 j.polski KG 56
3 9:15-10:00 j.polski KG 3 j.angielski-1/5 #A31 4
j.angielski-2/5 #A32 5
j.angielski-3/5 #A33 7
j.angielski-4/5 #A34 15a
j.angielski-5/5 #A35 3
matematyka BO 46 matematyka BO 46 matematyka BO 46
4 10:15-11:00 j.angielski-1/5 #A31 26
j.angielski-2/5 #A32 5
j.angielski-3/5 #A33 61
j.angielski-4/5 #A34 15a
j.angielski-5/5 #A35 7
WF-1/2 NP sg5
WF-2/2 AM sg4
matematyka BO 46 fizyka LB 64 fizyka-1/2 LB 64
rys.arch.-2/2 MO 3
5 11:10-11:55 j.angielski-1/5 #A31 26
j.angielski-2/5 #A32 5
j.angielski-3/5 #A33 61
j.angielski-4/5 #A34 15a
j.angielski-5/5 #A35 57
matematyka BO 46 j.polski KG 57 GW BO 46 fizyka-1/2 LB 64
rys.arch.-2/2 MO 3
6 12:05-12:50 fizyka LB 64 matematyka BO 46 HiS RS 17 HiS RS 17 rys.arch.-1/2 MO 3
fizyka-2/2 LB 64
7 13:05-13:50 fizyka LB 64 j.polski KG 49 HiS RS 17 j.niemiecki-1/2 JK 5
j.niemiecki-2/2 Go 23
rys.arch.-1/2 MO 3
fizyka-2/2 LB 64
8 13:55-14:40   etyka-2/2 #E4 6