2F 2 F
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15   fiz GZ 60     mat ES 19
2 8:20- 9:05 GW BW 14 j.p BW 14 j.p BW 14   mat ES 19
3 9:15-10:00 HS Su 9 j.p BW 14 rel-1/2 ST 6   WF-1/2 ŁB sg1
WF-2/2 AD sg4
4 10:15-11:00 fiz-1/2 GZ 60
rys.arch-2/2 MO 3
mat ES 19 fiz GZ 60 2ang2FI_1_P-1/4 #2ang2FI_1 12
2ang2FI_2_P-2/4 #2ang2FI_2 15
2ang2FI_3_P-3/4 #2ang2FI_3 1
2ang2FI_4_P-4/4 #2ang2FI_4 23
WF-1/2 ŁB sg1
WF-2/2 AD sg4
5 11:10-11:55 fiz-1/2 GZ 60
rys.arch-2/2 MO 3
mat ES 19 fiz GZ 60 2ang2FI_1_P-1/4 #2ang2FI_1 12
2ang2FI_2_P-2/4 #2ang2FI_2 15
2ang2FI_3_P-3/4 #2ang2FI_3 1
2ang2FI_4_P-4/4 #2ang2FI_4 23
rys.arch-1/2 MO 3
fiz-2/2 GZ 61
6 12:05-12:50 HS Su 24 j.n-1/2 Ku 57
j.n-2/2 MF 55
mat ES 19 WF-1/2 ŁB sg1
WF-2/2 AD sg4
rys.arch-1/2 MO 3
fiz-2/2 GZ 61
7 13:05-13:50 mat ES 19   2ang2FI_1_P-1/4 #2ang2FI_1 13
2ang2FI_2_P-2/4 #2ang2FI_2 15
2ang2FI_3_P-3/4 #2ang2FI_3 1
2ang2FI_4_P-4/4 #2ang2FI_4 15a
j.p BW 14 HS Su 21
8 13:55-14:40 mat ES 19   2ang2FI_1_P-1/4 #2ang2FI_1 13
2ang2FI_2_P-2/4 #2ang2FI_2 15
2ang2FI_3_P-3/4 #2ang2FI_3 1
2ang2FI_4_P-4/4 #2ang2FI_4 15a
j.n-1/2 Ku 57
j.n-2/2 MF 55
rel-1/2 ST 14
9 14:45-15:30     2ang2FI_1_P-1/4 #2ang2FI_1 13
2ang2FI_2_P-2/4 #2ang2FI_2 15
2ang2FI_3_P-3/4 #2ang2FI_3 1
2ang2FI_4_P-4/4 #2ang2FI_4 15a