2G 2 G
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 2ang2AG_1_P-1/4 #2ang2AG_1 25
2ang2AG_2_P-2/4 #2ang2AG_2 5
2ang2AG_3_P-3/4 #2ang2AG_3 22
2ang2AG_4_P-4/4 #2ang2AG_4 1
geo SD 49 his PA 47 j.f-1/2 Mz 15a
j.r-2/2 AG 7
 
2 8:20- 9:05 2ang2AG_1_P-1/4 #2ang2AG_1 25
2ang2AG_2_P-2/4 #2ang2AG_2 5
2ang2AG_3_P-3/4 #2ang2AG_3 22
2ang2AG_4_P-4/4 #2ang2AG_4 1
EE PN 3 mat BO 46 j.f-1/2 Mz 15a
j.r-2/2 AG 7
mat BO 46
3 9:15-10:00 his PA 47 j.p ŁJ 6 geo SD 49 2WF2AG_C_P-1/2 #2WF2AG_C sg5
WF-2/2 Kl sg3
geo SD 49
4 10:15-11:00 his PA 47 his PA 47 2WF2AG_C_P-1/2 #2WF2AG_C sg5
WF-2/2 Kl sg3
2WF2AG_C_P-1/2 #2WF2AG_C sg5
WF-2/2 Kl sg3
EwP Sz 26
5 11:10-11:55 geo SD 49   j.f-1/2 Mz 5
j.r-2/2 AG 7
geo SD 49 GW HA 19
6 12:05-12:50 j.p ŁJ 6   2ang2AG_1_P-1/4 #2ang2AG_1 15
2ang2AG_2_P-2/4 #2ang2AG_2 5
2ang2AG_3_P-3/4 #2ang2AG_3 22
2ang2AG_4_P-4/4 #2ang2AG_4 20
j.p ŁJ 6 his PA 47
7 13:05-13:50 mat BO 46   2ang2AG_1_P-1/4 #2ang2AG_1 14
2ang2AG_2_P-2/4 #2ang2AG_2 5
2ang2AG_3_P-3/4 #2ang2AG_3 22
2ang2AG_4_P-4/4 #2ang2AG_4 20
j.p ŁJ 6 his PA 47
8 13:55-14:40     2ang2AG_1_P-1/4 #2ang2AG_1 14
2ang2AG_2_P-2/4 #2ang2AG_2 5
2ang2AG_3_P-3/4 #2ang2AG_3 22
2ang2AG_4_P-4/4 #2ang2AG_4 20