2O
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 historia FA 26 j.angielski-1/5 #A31 4
j.angielski-2/5 #A32 5
j.angielski-3/5 #A33 23a
j.angielski-4/5 #A34 15a
j.angielski-5/5 #A35 3
     
2 8:20- 9:05 historia FA 26 j.angielski-1/5 #A31 4
j.angielski-2/5 #A32 5
j.angielski-3/5 #A33 23a
j.angielski-4/5 #A34 15a
j.angielski-5/5 #A35 3
j.francuski-1/2 Mz 5
j.rosyjski-2/2 AG 7
   
3 9:15-10:00 matematyka RJ 21 j.angielski-1/5 #A31 4
j.angielski-2/5 #A32 5
j.angielski-3/5 #A33 7
j.angielski-4/5 #A34 15a
j.angielski-5/5 #A35 3
geografia SD 49 historia FA 5 matematyka RJ 21
4 10:15-11:00 j.angielski-1/5 #A31 26
j.angielski-2/5 #A32 5
j.angielski-3/5 #A33 61
j.angielski-4/5 #A34 15a
j.angielski-5/5 #A35 7
historia FA 62 EwP Sz 24 historia FA 47 geografia SD 49
5 11:10-11:55 j.angielski-1/5 #A31 26
j.angielski-2/5 #A32 5
j.angielski-3/5 #A33 61
j.angielski-4/5 #A34 15a
j.angielski-5/5 #A35 57
WF-1/2 #C5 sg1
WF-2/2 AM sg5
GW DW 12 matematyka RJ 21 geografia SD 49
6 12:05-12:50 j.francuski-1/2 Mz 9
j.rosyjski-2/2 AG 7
geografia SD 49 j.polski DW 12 geografia SD 49 j.polski DW 12
7 13:05-13:50 j.francuski-1/2 Mz 9
j.rosyjski-2/2 AG 7
j.polski DW 12 historia FA 47 EE PA 47  
8 13:55-14:40   j.polski DW 12   WF-1/2 #C5 sg4
WF-2/2 AM sg2
 
9 14:45-15:30       WF-1/2 #C5 sg4
WF-2/2 AM sg2