3A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 historia PA 47   j.polski KM 9   w_TV-2/2 CB 21
2 8:20- 9:05 historia PA 47   j.polski KM 9   w_TV-2/2 CB 21
3 9:15-10:00 matematyka ZM 19 matematyka ZM 19 matematyka ZM 19   religia MA 61
4 10:15-11:00 j.polski KM 9 j.polski KM 9 matematyka ZM 19 GW SM 5 j.angielski-1/3 #A44 55
j.angielski-2/3 #A45 61
j.angielski-3/3 #A46 5
5 11:10-11:55 j.polski KM 9 j.polski KM 9 j.niemiecki BJ 56 j.polski KM 9 j.angielski-1/3 #A44 55
j.angielski-2/3 #A45 61
j.angielski-3/3 #A46 5
6 12:05-12:50 j.angielski-1/3 #A44 61
j.angielski-2/3 #A45 16
j.angielski-3/3 #A46 5
j.niemiecki BJ 56 WF-1/2 #C2 sg5
WF-2/2 MW sg4
j.polski KM 9 j.angielski-1/3 #A44 55
j.angielski-2/3 #A45 61
j.angielski-3/3 #A46 5
7 13:05-13:50 j.angielski-1/3 #A44 61
j.angielski-2/3 #A45 16
j.angielski-3/3 #A46 5
historia PA 47 WF-1/2 #C2 sg5
WF-2/2 MW sg4
WF-1/2 #C2 sg5
WF-2/2 MW sg3
historia PA 47
8 13:55-14:40   historia PA 47 przyroda KK 60 w_dziennik-1/2 Ch 2  
9 14:45-15:30   religia MA 5   w_dziennik-1/2 Ch 2