1C 1 C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15   j.r-1/2 WK 7   j.p CK 12 rel-1/2 OP 22
2 8:20- 9:05 EdB-1/2 Mm 4 fiz GZ 60 che DD 62 rel-1/2 OP 3 GW GZ 60
3 9:15-10:00 mat JW 43 1ang1BC_1_P-1/4 #1ang1BC_1 5
1ang1BC_2_P-2/4 #1ang1BC_2 27
1ang1BC_3_P-3/4 #1ang1BC_3 15a
1ang1BC_4_P-4/4 #1ang1BC_4 1
mat JW 43 1ang1BC_1_P-1/4 #1ang1BC_1 7
1ang1BC_2_P-2/4 #1ang1BC_2 14
1ang1BC_3_P-3/4 #1ang1BC_3 15a
1ang1BC_4_P-4/4 #1ang1BC_4 1
fiz-1/2 GZ 60
j.r-2/2 WK 7
4 10:15-11:00 mat JW 43 1ang1BC_1_P-1/4 #1ang1BC_1 5
1ang1BC_2_P-2/4 #1ang1BC_2 27
1ang1BC_3_P-3/4 #1ang1BC_3 15a
1ang1BC_4_P-4/4 #1ang1BC_4 1
mat JW 43 mat JW 43 j.r-1/2 WK 7
fiz-2/2 GZ 60
5 11:10-11:55 1WF1CD_D_P-1/2 #1WF1CD_D sg4
WF-2/2 NP sg5
WOS RS 17 j.p CK 25 his PA 47 geo FS 50
6 12:05-12:50 j.p CK 9 inf-1/2 DM 53
j.r-2/2 WK 7
j.p CK 25 bio IS 25 inf-2/2 DM 53
7 13:05-13:50 muz 14 inf-1/2 DM 53
EdB-2/2 Mm 4
his PA 47   inf-2/2 DM 53
8 13:55-14:40 1etyka1ABCD_P-2/2 #1etyka1ABCD 15   1WF1CD_D_P-1/2 #1WF1CD_D sg2
WF-2/2 NP sg3
   
9 14:45-15:30     1WF1CD_D_P-1/2 #1WF1CD_D sg2
WF-2/2 NP sg3