3E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 j.polski-1/2 OK 13
WOS-2/2 LR 17
matematyka WE 20   j.angielski-1/4 #A51 15
j.angielski-2/4 #A52 15a
j.angielski-3/4 #A53 1
j.angielski-4/4 #A54 5
j.angielski-1/4 #A51 15
j.angielski-2/4 #A52 15a
j.angielski-3/4 #A53 1
j.angielski-4/4 #A54 5
2 8:20- 9:05 j.polski-1/2 OK 13
WOS-2/2 LR 17
matematyka WE 20   j.angielski-1/4 #A51 15
j.angielski-2/4 #A52 15a
j.angielski-3/4 #A53 1
j.angielski-4/4 #A54 5
j.angielski-1/4 #A51 15
j.angielski-2/4 #A52 15a
j.angielski-3/4 #A53 1
j.angielski-4/4 #A54 5
3 9:15-10:00 GW OK 13 historia PA 47 j.polski-1/2 OK 13
j.polski-2/2 MS 48
matematyka WE 20 j.angielski-1/4 #A51 15
j.angielski-2/4 #A52 15a
j.angielski-3/4 #A53 1
j.angielski-4/4 #A54 5
4 10:15-11:00 religia-1/2 #R1 19 historia PA 47 j.polski-1/2 OK 13
j.polski-2/2 MS 48
j.niemiecki-1/2 MF 55
j.niemiecki-2/2 Go 23
matematyka WE 20
5 11:10-11:55 j.niemiecki-2/2 Go 23 j.polski-1/2 OK 13
j.polski-2/2 MS 48
historia PA 47 j.polski-1/2 OK 7
j.polski-2/2 MS 48
historia PA 47
6 12:05-12:50   A_P SM 5 WF-1/2 ŁB sg1
WF-2/2 BA sg2
historia PA 47 przyroda KK 14
7 13:05-13:50   j.niemiecki-1/2 MF 55 WF-1/2 ŁB sg1
WF-2/2 BA sg2
WF-1/2 ŁB sg4
WF-2/2 BA sg1
j.polski-1/2 OK 13
WOS-2/2 LR 9
8 13:55-14:40         j.polski-1/2 OK 13
WOS-2/2 LR 9
9 14:45-15:30     religia-1/2 #R1 46