3F
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 fizyka GZ 60        
2 8:20- 9:05 fizyka GZ 60   j.polski BW 14 j.niemiecki-1/2 Ku 23a
j.niemiecki-2/2 MF 55
 
3 9:15-10:00 j.polski BW 14 matematyka 27 j.niemiecki-1/2 Ku 57
j.niemiecki-2/2 MF 55
WF-1/2 ŁB sg5
WF-2/2 AD sg3
matematyka 27
4 10:15-11:00 j.polski BW 14 matematyka 27 matematyka 27 j.polski BW 14 j.angielski-1/4 #A55 57
j.angielski-2/4 #A56 46
j.angielski-3/4 #A57 1
j.angielski-4/4 #A58 15
5 11:10-11:55 matematyka 27 HiS Su 14 matematyka 27 fizyka GZ 60 j.angielski-1/4 #A55 57
j.angielski-2/4 #A56 46
j.angielski-3/4 #A57 1
j.angielski-4/4 #A58 15
6 12:05-12:50 matematyka 27 religia ST aula religia ST 6 matematyka 27 j.angielski-1/4 #A55 48
j.angielski-2/4 #A56 46
j.angielski-3/4 #A57 1
j.angielski-4/4 #A58 15
7 13:05-13:50 j.angielski-1/4 #A55 43
j.angielski-2/4 #A56 27
j.angielski-3/4 #A57 1
j.angielski-4/4 #A58 15
fizyka-1/2 GZ 60
rys.arch.-2/2 MO 3
rys.arch.-1/2 MO 3
fizyka-2/2 GZ 60
matematyka 27 GW BW 14
8 13:55-14:40 j.angielski-1/4 #A55 43
j.angielski-2/4 #A56 27
j.angielski-3/4 #A57 1
j.angielski-4/4 #A58 15
rys.arch.-2/2 MO 3 rys.arch.-1/2 MO 3   WF-1/2 ŁB sg1
WF-2/2 AD sg4
9 14:45-15:30         WF-1/2 ŁB sg1
WF-2/2 AD sg4