3X
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15   religia-1/1 21 #R5 WF-2/2 sg5 KW informatyka-2/2 302 TM WF-1/2 sg1 AM
WF-2/2 sg6 KW
2 8:20- 9:05 D_Zaw. 21 #Z1 religia-1/1 21 #R5 WF-2/2 sg1 KW matematyka 25 RJ matematyka 25 RJ
3 9:15-10:00 D_Zaw. 21 #Z1 j.angielski-1/6 14 #A48
j.angielski-2/6 32 #A49
j.angielski-3/6 303 #A50
j.angielski-4/6 6 #A51
j.angielski-5/6 03 #A52
j.angielski-6/6 3 #A53
j.angielski-1/6 23 #A48
j.angielski-2/6 32 #A49
j.angielski-3/6 17 #A50
j.angielski-4/6 6 #A51
j.angielski-5/6 03 #A52
j.angielski-6/6 3 #A53
j.polski 203 KG matematyka 25 RJ
4 10:15-11:00 geografia 204 SD j.angielski-1/6 21 #A48
j.angielski-2/6 32 #A49
j.angielski-3/6 306 #A50
j.angielski-4/6 6 #A51
j.angielski-5/6 03 #A52
j.angielski-6/6 3 #A53
j.angielski-1/6 305 #A48
j.angielski-2/6 32 #A49
j.angielski-3/6 14 #A50
j.angielski-4/6 6 #A51
j.angielski-5/6 03 #A52
j.angielski-6/6 3 #A53
j.polski 203 KG j.angielski-1/6 23 #A48
j.angielski-2/6 32 #A49
j.angielski-3/6 14 #A50
j.angielski-4/6 6 #A51
j.angielski-5/6 03 #A52
j.angielski-6/6 3 #A53
5 11:10-11:55 historia 202 FA przedsięb. 31 Se j.polski 203 KG chemia 403 Ka j.polski 203 KG
6 12:05-12:50 matematyka 25 RJ rys.arch.-1/2 1 El
fizyka-2/2 402 RW
j.niemiecki-1/2 33 Go
j.niemiecki-2/2 305 BJ
fizyka 27 RW historia 202 FA
7 13:05-13:50 matematyka 25 RJ rys.arch.-1/2 1 El
fizyka-2/2 402 RW
fizyka 401 RW fizyka 401 RW informatyka-1/2 302 TM
8 13:55-14:40 biologia 36 K1 fizyka-1/2 402 RW
rys.arch.-2/2 1 El
WF-1/2 sg4 AM j.niemiecki-1/2 33 Go
j.niemiecki-2/2 305 BJ
 
9 14:45-15:30 GW 202 FA fizyka-1/2 402 RW
rys.arch.-2/2 1 El
WF-1/2 sg1 AM