1F
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15       j.polski OK 13 matematyka MI 13
2 8:20- 9:05   j.angielski-1/4 #A7 15
j.angielski-2/4 #A8 22
j.angielski-3/4 #A9 1
j.angielski-4/4 #A10 61
j.polski OK 13 historia FA 22 j.niemiecki-1/2 Go 23
j.niemiecki-2/2 DL 57
3 9:15-10:00 historia FA 25 j.angielski-1/4 #A7 15
j.angielski-2/4 #A8 22
j.angielski-3/4 #A9 1
j.angielski-4/4 #A10 61
biologia Sz 26 rys.arch.-1/2 MO 3
EdB-2/2 Mm 4
geografia FS 50
4 10:15-11:00 j.angielski-1/4 #A7 15
j.angielski-2/4 #A8 22
j.angielski-3/4 #A9 1
j.angielski-4/4 #A10 54
matematyka MI 46 religia-1/2 ST aula rys.arch.-1/2 MO 3
informatyka-2/2 MI 54
j.polski OK 13
5 11:10-11:55 j.angielski-1/4 #A7 15
j.angielski-2/4 #A8 22
j.angielski-3/4 #A9 1
j.angielski-4/4 #A10 43
j.niemiecki-1/2 Go 23
j.niemiecki-2/2 DL 57
WF-1/2 ŁB sg1
WF-2/2 AD sg2
informatyka-1/2 MI 54
fizyka-2/2 LB 64
j.polski OK 13
6 12:05-12:50 j.angielski-1/4 #A7 15
j.angielski-2/4 #A8 22
j.angielski-3/4 #A9 1
j.angielski-4/4 #A10 43
WOS FA 12 fizyka LB 64 matematyka MI 20 WF-1/2 ŁB sg1
WF-2/2 AD sg4
7 13:05-13:50 EdB-1/2 Mm 4
rys.arch.-2/2 MO 3
GW MI 6 matematyka MI 46   WF-1/2 ŁB sg1
WF-2/2 AD sg4
8 13:55-14:40 fizyka-1/2 LB 64
rys.arch.-2/2 MO 3
chemia MY 62 muzyka 57    
9 14:45-15:30   religia-1/2 ST 22 etyka-2/2 #E2 48