1X 1 X
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 1ang1FX_1_P-1/4 #1ang1FX_1 20
1ang1FX_2_P-2/4 #1ang1FX_2 15a
1ang1FX_3_P-3/4 #1ang1FX_3 27
1ang1FX_4_P-4/4 #1ang1FX_4 15
  1ang1FX_1_P-1/4 #1ang1FX_1 15
1ang1FX_2_P-2/4 #1ang1FX_2 15a
1ang1FX_3_P-3/4 #1ang1FX_3 24
1ang1FX_4_P-4/4 #1ang1FX_4 22
  j.p DW 12
2 8:20- 9:05 1ang1FX_1_P-1/4 #1ang1FX_1 20
1ang1FX_2_P-2/4 #1ang1FX_2 15a
1ang1FX_3_P-3/4 #1ang1FX_3 27
1ang1FX_4_P-4/4 #1ang1FX_4 15
mat BO 46 1ang1FX_1_P-1/4 #1ang1FX_1 15
1ang1FX_2_P-2/4 #1ang1FX_2 15a
1ang1FX_3_P-3/4 #1ang1FX_3 24
1ang1FX_4_P-4/4 #1ang1FX_4 22
j.p DW 12 j.p DW 12
3 9:15-10:00 j.p DW 12 WF-1/2 JJ sg1
WF-2/2 Kl sg2
1ang1FX_1_P-1/4 #1ang1FX_1 15
1ang1FX_2_P-2/4 #1ang1FX_2 15a
1ang1FX_3_P-3/4 #1ang1FX_3 24
1ang1FX_4_P-4/4 #1ang1FX_4 22
geo DR 50 mat BO 46
4 10:15-11:00 WOS RS 17 WF-1/2 JJ sg1
WF-2/2 Kl sg2
his RS 17 his RS 17 mat BO 46
5 11:10-11:55 muz 4 fiz-1/2 LB 64
inf-2/2 RM 54
WF-1/2 JJ sg3
WF-2/2 Kl sg4
mat BO 46 bio IS 25
6 12:05-12:50 che MY 62 inf-1/2 RM 54
fiz-2/2 LB 64
j.n-1/2 MJ 55
j.n-2/2 BJ 56
GW RS 17 EdB-1/2 Ss 7
7 13:05-13:50 rel-1/2 MA 26
1etyka1EFGHX_P-2/2 #1etyka1EFGHX 15
rys.arch-2/2 MO 3 rys.arch-1/2 MO 3
EdB-2/2 Ss 6
fiz LB 64  
8 13:55-14:40   rys.arch-2/2 MO 3 rys.arch-1/2 MO 3 j.n-1/2 MJ 7
j.n-2/2 BJ 56
 
9 14:45-15:30       rel-1/2 MA 12