2A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 informatyka-1/2 TM 54 geografia SD 49 WF-1/2 #C3 sg3
WF-2/2 AD sg2
informatyka-2/2 TM 54 historia Wi 16
2 8:20- 9:05 chemia MY 64 biologia MK 26 WF-1/2 #C3 sg3
WF-2/2 AD sg2
historia Wi 16 j.polski CK 55
3 9:15-10:00 WF-1/2 #C3 sg3
WF-2/2 AD sg4
matematyka WE 20 j.niemiecki-1/2 Go 23
j.niemiecki-2/2 BJ 56
j.angielski-1/4 #A15 61
j.angielski-2/4 #A16 1
j.angielski-3/4 #A17 22
j.angielski-4/4 #A18 15a
w_dziennik-1/2 wD 20
w_medial.-2/2 CB 56
4 10:15-11:00 matematyka WE 20 j.angielski-1/4 #A15 3
j.angielski-2/4 #A16 15
j.angielski-3/4 #A17 23a
j.angielski-4/4 #A18 22
j.polski CK 12 j.angielski-1/4 #A15 61
j.angielski-2/4 #A16 1
j.angielski-3/4 #A17 22
j.angielski-4/4 #A18 15a
w_dziennik-1/2 wD aula
w_medial.-2/2 CB 56
5 11:10-11:55 j.polski CK 55 j.angielski-1/4 #A15 3
j.angielski-2/4 #A16 15
j.angielski-3/4 #A17 23a
j.angielski-4/4 #A18 22
matematyka WE 20 j.polski CK 55 fizyka KK 12
6 12:05-12:50 j.polski CK 55 j.angielski-1/4 #A15 3
j.angielski-2/4 #A16 27
j.angielski-3/4 #A17 23a
j.angielski-4/4 #A18 1
GW MY 62 j.polski CK 55 przedsięb. Sz 26
7 13:05-13:50 geografia SD 49 historia Wi 16 WOS LR 21 biologia-1/2 MK 26
chemia-2/2 MY 14
matematyka WE 20
8 13:55-14:40 etyka-2/2 #E3 5 j.niemiecki-1/2 Go 23
j.niemiecki-2/2 BJ 56
chemia-1/2 MY 62
biologia-2/2 MK 26
religia-1/2 ST 12  
9 14:45-15:30       religia-1/2 ST 12