02.06.2019

Spotkanie z Haliną Urbańską-Kozłowską

Na Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej, która odbyła się 24 maja, odwiedziła nas pani Halina Urbańska-Kozłowska, technolog wody z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Dowiedzieliśmy się, że MPWiK pobiera wodę z rzeki Oławy i po wielu procesach chemicznych oraz fizycznych jest ona dostarczana do naszych kranów. Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, czy H2O płynące w naszej instalacji wodociągowej jest zdatne do picia, należy skontaktować się z Państwową Inspekcją Sanitarną albo z Punktem Obsługi Klienta MPWiK Na Grobli we Wrocławiu. Pani Halina powiedziała nam, że bardzo lubi się uczyć, więc aktualnie robi doktorat na Politechnice Wrocławskiej. Usłyszeliśmy, że długoterminowe picie wody filtrowanej szkodzi naszemu zdrowiu, bo nie zawiera żadnych składników mineralnych.


Tekst: Wiktoria Łabno
Zdjęcia: Hanna Łagocka i Jagoda Zabłocka

Migawki z budowy hali sportowej

Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48