09.06.2019

Spotkanie z Arkiem Banaszkiem

Na Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej, która odbyła się 31 maja, gościliśmy pana Arka Banaszka, instruktora jogi. Dowiedzieliśmy się, że ten sport to bardzo duży wysiłek fizyczny, ale przynosi też spokój duchowy. Przy Powitaniu Słońca wykonuje się sto osiem ćwiczeń. Obejrzeliśmy książki i czasopisma o jodze. Pan Arek pokazał nam kilka podstawowych figur oraz wyjaśnił znaczenie symboli.

Tekst: Wiktoria Łabno
Zdjęcia: Jagoda Zabłocka

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 05.01.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Szlif 12/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48