08.11.2019

SPOTKANIE Z KATARZYNĄ LUBINIECKĄ-RÓŻYŁO

25 października klasy dziennikarskie gościły Katarzynę Lubiniecką-Różyło, wrocławiankę, dziennikarkę, redaktorkę, prezeskę Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, aktywistkę, lewicową, byłą nauczycielkę. Dowiedzieliśmy się, że pani Katarzyna za czasów studenckich działała w podziemnych organizacjach, współpracowała z podziemnym pismem NSZZ „Solidarność” i była jedną z pierwszych twórców Gazety Wyborczej. Pani Katarzyna opowiedziała również o swojej lewicowej wizji świata i poruszyła temat tolerancji i równości jako ważnych wartości we współczesnym społeczeństwie.

Tekst: Aleksandra Wiśniewska
Zdjęcia: Lilianna Patron

Migawki z budowy hali sportowej

Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48