10.11.2019

Książki z autografem (odcinek 30)

„…bo człowiek jest istota przestrzenną” – powiedział Filip Springer , spytany, dlaczego od lat pisze o architekturze. Pisarz , który gościł w naszej szkole 7 października, opowiadał o bohaterach swoich reportaży, zadaniach literatury, architekturze ekologicznej i kryzysie klimatycznym. Sporo miejsca  poświęcił także swojej ostatniej książce pt. „Dwunaste: nie myśl, że uciekniesz” poświęconej mentalności skandynawskiej i  słynnemu „prawu Jante”. Przypomnijmy, że Filip Springer  jest autorem słynnej „Miedzianki” oraz innych równie głośnych , znakomitych książek, jak np. „Kolumnada z fontanną: reportaże o polskiej przestrzeni”, Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u”, „Księga zachwytów”, „13 pięter”.  Kilka pozycji opatrzonych autografem pisarza ( oraz jedną z dedykacją) znajdziecie  w naszej bibliotece. Sięgnijcie po nie wolnej chwili. Serdecznie zachęcam!

Beata Wołowicz-Bukwalt

Migawki z budowy hali sportowej

Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48