24.11.2019

Grupa Erasmus+2 we Włoszech

Grupa Erasmus+2 od 21-25.10.2019 gościła w Salo, we Włoszech.Pracowaliśmy nad tematem:"Zdrowie i dobrobyt" z naszymi partnerami z Włoch, Niemiec i Finlandii.Pierwszego dnia poznawaliśmy plan tygodnia, siebie nawzajem, szkołę i Salo.Oficjalnie przywitał nas zastępca burmistrza oraz uczniowie zagrali dla nas mini koncert.Salo to miejscowość nad jeziorem Garda, które przywitało nas poranną burzą, ale już w południe wyszło cudne i ciepłe słońce.

Drugi dzień wizyty rozpoczęliśmy od interesującego wykładu o konsumpcji i wpływie alkoholu wśród młodzieży oraz od prezentacji uczniów o ilości i rodzaju spożywanego alkoholu w partnerskich krajach.Następnie uczniowie w międzynarodowych grupach tworzyli plakaty promujące życie bez alkoholu.Po popołudniu mieliśmy spacer wśród gór i drzew nad jeziorem oraz poznaliśmy tajniki uprawy cytrusów kiedyś i dziś:)

Trzeciego i czwartego dnia również nie brakowało wrażeń.Najpierw skupiliśmy się na ćwiczeniach fizycznych przygotowanych przez każdy kraj partnerski, następnie uczniowie pracowali w grupach nad plakatami promującymi zdrowy tryb życia.Kolejny dzień rozpoczęliśmy wykładem o zrównoważonym rozwoju i najważniejszych czynnikach wpływających na nasze zdrowie.Uczniowie mogli wykorzystać zdobytą wiedzę tworząc swoje własne zasady o zdrowiu w oparciu o wytyczne Agendy Uni Europejskiej 2030.Nie zabrakło przyjemności czyli zwiedzania Sirmione-miejsca gdzie źródła termalne pomagają dbać o zdrowie, a zabytki i przyroda wokół cieszą oko i relaksują.Wieczorem czekała na nas uroczysta kolacja i wspólna zabawa.

Ostatni dzień wizyty w Salo spędziliśmy na podsumowaniu całej wizyty, celów, działań i omówieniu wniosków. Mogliśmy podzielić się wrażeniami na temat wiedzy którą nabyliśmy, miejsc, które odwiedziliśmy oraz działań, które podejmowaliśmy zgodnie z tematem "Zdrowie i dobrobyt".Stworzone dziś  plakaty najlepiej odzwierciedlają nasze doświadczenia w Salo.Żegnamy Włochy i partnerów i czekamy na następne spotkanie w Niemczech:)

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48