03.03.2020

Spotkanie z Konradem Imielą

28 lutego 2020 roku klasy dziennikarskie gościły Konrada Imielę, aktora, kompozytora, twórcę tekstów piosenek, reżysera teatralnego oraz dyrektora wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol. Spotkanie rozpoczęliśmy od przyznania nagród dla dwóch najlepszych artykułów z ostatniego numeru gazety Szlif. Gratulujemy serdecznie. 
Pan Imiela opowiedział nam o tworzeniu piosenek, doświadczeniach aktorskich, prawach artysty do używania mocniejszy treści w spektaklach, a także wpływie 111 Artystycznej Drużyny Harcerskiej na jego rozwój twórczy.
Tekst: Lucyna Sycz
Zdjęcia: Natalia Sosińska

 

Migawki z budowy hali sportowej

Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48