14.05.2020

Informacje dotyczące wyników Konkursu IDIOMY I PRZYSŁOWIA W OBRAZACH

Drodzy Nauczyciele Języka Angielskiego i Niemieckiego Wrocławskich Szkół Podstawowych,

Ponieważ w świetle ostatnich decyzji Ministerstwa Edukacji powrót do pracy w murach szkoły w tym roku szkolnym wydaje się mało prawdopodobny, postanowiliśmy przesłać Państwu mailem szczegółowe informacje dotyczące wyników jakie zajęli Państwa uczniowie we Wrocławskim Konkursie IDIOMY I PRZYSŁOWIA W OBRAZACH.

Niestety, z powodów organizacyjnych nie jesteśmy w stanie w chwili obecnej dostarczyć do Waszych szkół dyplomów i podziękowań. To musi poczekać do jesieni. Mamy nadzieję, że pomimo okoliczności, które uniemożliwiły nam nagrodzenie dzieci tak, jak zaplanowałyśmy, będzie to miła pamiątka.


Życzymy spokojnego końca roku szkolnego oraz do zobaczenia na gali konkursu w murach naszej szkoły w przyszłym roku.
Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia,

Beata Wers
Liceum Ogólnokształcące Nr XIII
e-mail: bwers(at)lo13.wroc.pl

Migawki z budowy hali sportowej

Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48