27.03.2019

Konferencja - wprowadzenie do tematyki projektu

Przygotowując się do pracy w projekcie Erasmus + i szukając inspiracji do działań w Polsce na temat „ Równość płci – wyrównywanie szans” wzięliśmy udział w ciekawym wydarzeniu. 16 listopada na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, odbyła się konferencja „Wolność wyboru kobiet. Jak uczyć o równości, w 100 lat po uzyskaniu przez Polski praw wyborczych”. Mogliśmy wysłuchać bardzo interesujących wykładów oraz wziąć udział w warsztatach dziennikarskich i plastycznych. Na koniec otrzymaliśmy certyfikat za aktywny udział w konferencji. Mniejszą grupą wybraliśmy się również na jeszcze jeden wykład w Instytucie Filologii Angielskiej na wykłady w j. angielskim. Zdobyta wiedza na pewno zostanie wykorzystana w pracy w projekcie.

 

Migawki z budowy hali sportowej

Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48