30.04.2019

Spotkanie z Katarzyną Georgiou

Na Młodzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej, która odbyła się 5 kwietnia, odwiedziła nas pani Katarzyna Georgiou, pedagog, poetka, podróżniczka. Usłyszeliśmy historię jej emigracji do Kanady. Obejrzeliśmy prelekcję o Indianach z Wyspy Manitoulin, gdzie pobierała nauki. Dla pani Katarzyny bardzo ważna jest natura i korzysta z wszystkiego, co naturalne. Nazywa siebie nawet szamanką. Dowiedzieliśmy się również, że Indianie tworzą pudełka z kory brzozy, do wykonania wykorzystywane są igły jeżozwierza.

Tekst: Wiktoria Łabno
Zdjęcia: Hanna Łagocka, Jagoda Zabłocka

Migawki z budowy hali sportowej

Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Szlif 06/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj szkic, autor: Olga Szatkowska 3I

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48