Organizacja roku

I SEMESTR

rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018r.

propozycje ocen

04.12.2018r.

ustalanie ocen

19.12.2018r.

zimowa przerwa świąteczna

22.12.2018r. - 01.01.2019r.

klasyfikacyjna rada pedagogiczna                            

03.01.2019r.
II SEMESTR

ferie zimowe

28.01.2019r. - 10.02.2019r.

wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2019r. - 23.04.2019r.

propozycje ocen w klasach trzecich liceum

26.03.2019r.

ustalanie ocen w klasach trzecich liceum

10.04.2019r.

klasyfikacyjna rada pedagogiczna

16.04.2019r.

zakończenie roku szkolnego w klasach trzecich liceum

26.04.2019r.

propozycje ocen

28.05.2019r.

ustalanie ocen końcoworocznych

10.06.2019r.

klasyfikacyjna rada pedagogiczna

14.06.2019r.

zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21.06.2019r.
WYWIADÓWKI
  • 13.09.2018
  • 25.10.2018
  • 06.12.2018 (zagrożenia oraz propozycje ocen semestralnych)
  • 17.01.2019 (konsultacje)
  • 28.02.2019
  • 28.03.2019 (zagrożenia oraz propozycje ocen w klasach trzecich liceum)
  • 30.05.2019 (zagrożenia oraz propozycje ocen).

Szlif 06/2019

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj - kura pitagorejska

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48