mLegitymacja

mLegitymacja to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji szkolnej, czyli legitymacja w smartfonie. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Dzięki mLegitymacji uczeń może potwierdzić swoją tożsamość i przynależność do szkoły, a także skorzystać z przysługujących mu ulg i zwolnień z opłat. W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Link do oficjalnego źródła aplikacji mObywatel

Aby uruchomić mLegitymację, należy:

 • złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji,
 • przesłać zdjęcie w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze maksymalnie 1MB i w wymiarach 496 pikseli (wysokość) x 354 pikseli (szerokość) lub proporcjonalnie więcej oraz rozdzielczości do 100 dpi,
 • zdjęcie należy przesłać przez witrynę UONET+ z konta Ucznia/Rodzica.

Po przesłaniu zdjęcia wymagana będzie jego weryfikacja przez wychowawcę klasy lub sekretariat. Jeżeli wychowawca nie może zweryfikować zdjęcia, uczeń powinien stawić się osobiście w sekretariacie, okazać swoją legitymację i poczekać na weryfikację.

 • Pobrać aplikację mObywatel, potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
 • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

 

Dodatkowe informacje:

Warunki jakie musi spełniać fotografia

Aby prawidłowo wygenerować pliki do mLegitymacji zdjęcie musi spełniać następujące warunki:

 • zdjęcie kolorowe, o wymiarach 35 × 45 mm,
 • wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry,
 • obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii,
 • pokazywać wyraźnie oczy, z widocznymi brwiami,
 • osoba na zdjęciu powinna być bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, powinna patrzeć na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
 • zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze maksymalnie 1MB i w wymiarach 496 pikseli (wysokość) x 354 pikseli (szerokość) lub proporcjonalnie więcej oraz rozdzielczości do 100 dpi.

Dodawanie zdjęć na koncie Ucznia/Rodzica

 1. Logowanie na witrynę ucznia/rodzica.
 2. Aby rodzic/uczeń mógł dodać zdjęcie poprzez witrynę internetową powinien zalogować się na stronę dziennika Uonet+,
 3. Po zalogowaniu należy wybrać w menu bocznym zakładkę: „Dane ucznia”,
 4. Następnie należy kliknąć na przycisk „Aktualizuj zdjęcie” i wskazać lokalizację pliku z prawidłowo przygotowaną fotografią,
 5. Dodanie poprawnego formatu zdjęcia informuje komunikatem Zdjęcie zostało wysłane do akceptacji.

 

 

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów

Regulamin usługi mLegitymacja

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48