Warsztaty medialne

Więcej materiałów o nas znajdziesz na: www.facebook.com i www.youtube.com

 

19 mar 2019

Projekt „Jak poprzez teatr poznawać świat”

Klasa IA oraz 2A miała przyjemność uczestniczyć w projekcie „Jak poprzez teatr poznawać świat”, którego finałem był spektakl wystawiany we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. Młodzieży pomagała aktorka Beata Rakowska. Oto relacja z próby do występu.

 

 

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48